Connect with us

APM: peste 1.200 de proiecte de investiții au ajuns în fază de avizare în 6 luni

iasi imagine din avion

Local

APM: peste 1.200 de proiecte de investiții au ajuns în fază de avizare în 6 luni

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Iași a înregistrat, în prima jumătate a anului 2024, 1.950 de solicitări ale persoanelor fizice și juridice de emitere a actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului. Dintre acestea, peste 1.200 au vizat proiecte de investiții la nivelul județului, atât publice, cât și private.

În bilanțul aferent primelor 6 luni din acest an, APM arată că 95% dintre solicitările primite au fost soluționate prin parcurgerea etapelor procedurale și emiterea avizelor, acordurilor sau autorizațiilor de mediu prevăzute de lege.

Solicitările depuse la APM, pe categorii:

  • 90 de acte pentru planuri sau programe (PUZ-uri, PUG-uri, amenajarea teritoriului, strategii diverse) din care: 6avize de mediu (cu procedură completă), 26 Decizii ale etapei de încadrare şi 58 de Clasări, acte emise în conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind evaluarea de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare;
  • 1.215 de acte pentru proiecte de investiții (construcţii rezidențiale, industriale, înfiinţare sau extindere reţele de utilităţi, energie verde, împăduriri, infrastructură pentru gestionarea deșeurilor etc.): 4 Acorduri de mediu (cu procedură completă), 103 Decizii ale etapei de încadrare şi 1108 Clasări, documente emise în baza Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
  • 538 de acte pentru activități economice ce necesită autorizaţii de mediu, conform legii: 83 autorizaţii de mediu noi, 30 de revizuiri, 425 de vize anuale pentru autorizaţiile de mediu valabile, acte emise in baza Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu și a Ord 1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizațiilor de mediu.

Prin aceste acte de reglementare – care trebuie obținute înainte de adoptarea planurilor sau programelor (în cazul avizelor), de începerea lucrărilor proiectelor (în cazul acordurilor) sau de desfășurarea unei activități economice (în cazul autorizațiilor de mediu), se impun condiții și măsuri prin care planurile, proiectele, activitățile supuse reglementării sunt puse în practică în concordanță cu obiectivele de mediu, respectă prevederile legislației în vigoare și asigură un grad eficient de protecție a factorilor de mediu, arată APM.

Dintre tipurile de planuri sau proiecte care au facut obiectul reglementării de mediu, amintim: PUG-uri – Planuri Urbanistice Generale (UAT Cristești, UAT Valea Lupului), PUZ- uri (Planuri Urbanistice Zonale) pentru realizarea unor ansambluri rezidențiale cu funcțiuni mixte în municipiul Iași, proiecte de decolmatare a albiilor râurilor, înființare parcuri eoline (Deleni, Erbiceni, Butea, Vânători și parcuri fotovoltaice (Scânteia, Dobrovăț, Deleni, Hârlău, Holboca, Țutora, Miroslava, Comarna, Horlești), extinderea rețelelor de apă – canal (în UAT-urile: Rediu, Balș, Miroslava, Butea, Moțca, Cristești, Leţcani, Ungheni, Victoria, Bivolari, Țibanești, Golăești), hale industriale în parcul Industrial Brătuleni- Miroslava, stație de biogaz la Vlădeni, amenjarea de iazuri piscicole sau împădurirea terenurilor din afara fondului forestier.

În ceea ce privește tipurile de activități pentru care s-au emis autorizații de mediu, cele mai frecvente sunt: tratarea și distribuția apei, canalizare și epurare, comerț cu ridicata a produselor petroliere, fabricarea materialelor de construcție (beton, mixturi asfaltice, mortar), depozitări, fabricarea produselor alimentare, farmaceutice, vopsitorii auto, tăierea și rindeluirea lemnului, fabricarea mobilei, producția ambalajelor, colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, restaurante și hoteluri, acvacultură în ape dulci, irigații în agricultură, activități de asistență spitalicească etc.

Situația actelor emise în semestru I 2024 este comparabilă cu cea înregistrată la nivelul APM Iași în aceeași perioadă a anului 2023 (când s-au emis 1837 de acte de reglementare față de 1843 în 2024).

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Descoperă LAPIS Residence - un ansamblu rezidențial de top

Articole din categoria Local

To Top