Connect with us

Județul Iași va avea o strategie de dezvoltare pe următorii șapte ani

Local

Județul Iași va avea o strategie de dezvoltare pe următorii șapte ani

Consiliul Județean (CJ) a lansat o licitație pentru întocmirea unei strategii de dezvoltare pentru perioada 2021 – 2027, interval în care se va desfășura noul exercițiu bugetar european cu noi oportunități de finanțare a proiectelor autorităților publice. Valoarea contractului se ridică la 135.000 lei, fără TVA.

Potrivit CJ, strategia de dezvoltare pentru perioada 2021 – 2027 se dorește o continuare a strategiei dezvoltate la nivelul județului pentru perioada 2014 – 2020, iar pentru elaborarea acestie se vor lua în considerare umătoarele aspecte:

 • tendințele actuale și cele de perspectivă în dezvoltarea județului
 • problemele majore și potențialul de dezvoltare care, prin mobilizarea sa, ar putea contribui la rezolvarea acestora;
 • strategiile sectoriale și comprehensive relevante pentru dezvoltarea județului
 • planurile și proiectele de mare anvergură care influențează dezvoltarea județului
 • liniile directoare privind dezvoltarea regională și națională
 • liniile directoare ale documentelor strategice și de politici sectoriale la nivelul UE
 • aspecte majore care marchează dezvoltarea UE și a euroregiunii
 • alte documente care vor fi identificare pe parcursul procesului ca fiind relevante pentru strategia județului Iași

Strategia va fi elaborat într-un termen de 10 luni, potrivit caietului de sarcini. Din această perioadă, în primele 6 luni va fi elaborată strategia propriu-zisă, iar, în celelalte 4 luni, va fi realizat un plan de măsuri pentru aplicarea acesteia.

În documentație, se arată că elaboratorii trebuie să respectiv următoarele linii directoare:

 • să fie un document complex și modern care să fundamenteze politicile publice de la nivel local
 • să fie realizată cu respectarea criteriilor cheie de calitate utilizate în evaluarea documentelor strategice la nivel european: relevanță, eficacitate, eficiență, consecvență și coerentăm pragmatism, sustenabilitate, durabilitate și aranjamente de management și monitorizare
 • să fie formulate în urma parcurgerii unui proces participativ de planificare strategică menit să asigure consultarea și implicarea factorilor locali interesați și ai comunității
 • să fie utilă în vederea demonstrării și susținerii necesității unui portofoliu de proiecte care va fi înaintat spre finanțare prin sursele de finanțare pe care le vor putea accesa entitățile publice și private în următorul exercițiu financiar
 • să fie realizată prin utilizarea unor tehnici și instrumente moderne de planificare strategică: procesarea și analiza de date statistice și trenduri identificate la nivel local, județean, regional și național, formularea de previziuni demografice și socio-economice, analiza unor factori de competitivitate, generarea de scenarii de dezvoltare în domeniile identificate ca prioritare
 • să fie însoțită de un plan de măsuri pentru aplicarea strategiei

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Descoperă LAPIS Residence - un ansamblu rezidențial de top

Articole din categoria Local

To Top