Connect with us

Noi norme de expertizare a proiectelor, lucrărilor și construcțiilor

Utile

Noi norme de expertizare a proiectelor, lucrărilor și construcțiilor

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), modificarea HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.

Forma actuală a Regulamentului cuprinde prevederi referitoare la atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte, experților tehnici şi responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi confirmarea periodică a exercitării dreptului de practică al acestora. De asemenea, actul normativ stabilește și detaliază obiectivele, conţinutul şi modul de exercitare a activităţilor de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

Modificările aprobate reglementează activitatea de atestare/autorizare şi exercitare a dreptului de practică al specialiștilor cu activitate în construcții (verificatori de proiecte, experţi tehnici, responsabili tehnici cu execuţia şi diriginţi de şantier):

  • tipurile de activități desfășurate de specialiştii cu activitate în construcţii atestaţi de MDRAP şi autorizaţi de Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC), pentru realizarea şi exploatarea unor construcţii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător;
  • forma juridică prin care îşi pot desfăşura activitatea specialiştii atestați/autorizați;
  • principalele atribuții și obligații ale specialiștilor cu activitate în construcții;
  • rolul ISC și al structurilor de control din instituțiile cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, în cazul producerii unor evenimente deosebite din cauza unor factori naturali sau antropici;
  • aplicarea sancțiunilor directe și complementare (suspendarea/ anularea certificatului de atestare sau de autorizare), ca urmare a controlului efectuat de ISC;
  • instituirea obligativităţii înfiinţării și actualizării periodice a registrelor electronice de evidenţă a specialiştilor cu activitate în construcţii atestaţi/autorizaţi, gestionate de MDRAP şi ISC;
  • aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea 10/1995, prin precizarea modalităţii de confirmare periodică a dreptului de practică, ţinând cont că acesta se acordă prin atestare/autorizare pe o durată nelimitată, competențele dobândite validându-se periodic din 5 în 5 ani, prin verificarea îndeplinirii cerințelor iniţiale de atestare/autorizare, mai puțin examinarea prin testarea cunoștințelor;
  • reglementarea cuantumului indemnizaţiei de participare a specialiştilor în calitate de membri în comisiile de examinare/contestații pentru atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici, alții decât personalul de specialitate al MDRAP;
  • modul de exercitare de către specialiștii în construcții a funcțiilor pe care le pot desfășura în sistemul calității în construcții; pentru a putea trata cu profesionalism și imparțialitate fiecare situație întâlnită în cadrul procesului de realizare și implementare a unui proiect de construcții, aceştia nu pot îndeplini simultan funcția de verificator de proiecte și de expert tehnic (în faza de elaborare a documentației tehnice) sau diriginte de șantier și responsabil tehnic cu execuția (în faza de execuție efectivă).

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Urmărește știrile APIX.ro pe WhatsApp

Articole din categoria Utile

To Top