Connect with us

O firmă din Capitală va decide ce și cum se va putea construi în zona centrală a Iașului

Studii și analize

O firmă din Capitală va decide ce și cum se va putea construi în zona centrală a Iașului

O singură companie participă la licitația organizată de Primăria Iași pentru reglementarea urbanistică a zonei centrale, respectiv întocmirea unui plan urbanistic zonal (PUZ) pentru un areal cu o suprafață de circa 200 hectare. Valoarea contractului a fost estimată de Primărie la 3,1 milioane lei, fără TVA, dar, la acest moment, nu este cunoscută oferta financiară a companiei din București.

Firma care a depus ofertă este Synergetics Corporation SRL, din Sectorul 1 – București. În domeniul urbanismului, compania are o experienţă bogată, în condiţiile în care a mai lucrat sau lucrează la planuri urbanistice generale pentru oraşe precum Braşov, Constanţa, Craiova, Călăraşi, Otopeni, Mogoşoaia, Eforie, Mihail Kogălniceanu, Snagov, dar şi planuri zonale pentru parcuri (Herăstrău, Carol I, Cişmigiu), portul Constanţa şi ansambluri rezidenţiale.

De remarcat că, în documentaţia de atribuire se precizează că se va încuraja construirea pe loturi specifice zonei centrale – mici, înguste, fragmentate etc., prin creşterea indicatorilor urbanistici şi soluţii inovatoare pentru a evita „muzeificarea” nejustificată a unor zone urbane.

De asemenea, documentațiile care vor fi întocmite urmează să cuprindă și propuneri pentru reconfigurarea circulației rutiere și pietonale, precum și un regulament privind reabilitarea fațadelor clădirilor din zonele istorice.

Zona cuprinde 18 situri arhelogice și 221 monumente istorice, iar terenurile sunt în suprafață totală de 186 hectare. Unul dintre situri („Centrul istoric și Curtea Domnească”) are o suprafață de 368 ha și va fi analizat integral în cadrului studiului de fundamentare istorico-științific al zonei centrale.

Etapele realizării planului urbanistic:

 • elaborare studii de fundamentare (primele 4 luni)
 • variante preliminare pentru PUZ și un regulament local de urbanism (următoarele 3 luni)
 • obținerea avizelor și acordurile necesare documentațiilor de la instituțiile de resort și elaborarea unui ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate (2 luni)
 • predarea variantelor finale PUZ și regulament (30 zile)

Printre principalele obiective ale lucrării propuse de PMI:

 • armonizarea propunerilor cu strategia spațială de dezvoltare Iași, cu planul de mobilitate urbană durabilă, cu planul de acțiune pentru energie durabilă, cu harta de zgomot și alte planuri sau strategii la nivel local, regional și național
 • evidențierea rolului de catalizator al zonei respective pentru dezvoltarea urbană, teritorială și regională
 • asigurarea continuității fizice, funcționale și spirituale a cadrului construit din mun. Iași și stimularea intereseului economic și cultural pentru utilizarea acestuia
 • protejarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural, a monumentelor istorice, a zonelor arheologice, a ansamblurilor arhitecturale, urbanistice deosebite și peisagistice remarcabile, monumente de for public, precum și a contextului și caracteristicilor care conturează semnificația lor istorică
 • protejarea, conservarea și punerea în valoarea a Mănăstirii Trei Ierarhi
 • reambularea ridicării topografice
 • actualizarea statului juridic și a circulației terenurilor
 • stabilirea opțiunilor populației în ceea ce privește identificarea tendințelor de dezvoltare pe zone în corelare cu punerea în valoare a elementelor de patrimoniu din zona centrală a mun. Iași
 • actualizarea regulilor urbanistice care să conducă la un mod de construire adecvat și coerent, pentru care să se poată emite autorizații de construire și fără alte documentații de urbanism aprobate. Se va avea în vedere nevoia de dezvoltare a zonei centrale, respectiv posibilitatea de dezvoltare a funcțiunilor mixte de-a lungul arterelor principale de circulație și propuneri de indicatori maximi
 • realizarea planului de măsuri pentru creșterea calității vieții comunității locale și care să permită formularea de obiective pentru care este posibilă obținerea de fonduri publice sau private, locale, naționale sau comunitare
 • realizarea ghidului de bune practici privind intervențiile publice și private în zonele protejate construite, în continuarea reglementărilor instituite
 • reconfigurarea, protejarea și valorificarea spațiilor verzi, spațiilor publice și elementelor de patrimoniu din zona de studiu
 • reconfigurarea circulației carosabile și pietonale

Editor al publicației APIX.ro, lucrează în presă din anul 2005. De-a lungul timpului, a colaborat cu instituții de presă centrale și locale.

Articole din categoria Studii și analize

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top