Connect with us

PONT: Licitație la PMI pentru închirierea de spații în centrul Iașului

Utile

PONT: Licitație la PMI pentru închirierea de spații în centrul Iașului

Municipalitatea organizează pe 23 aprilie o licitație pentru închirierea a nouă spații comerciale, cele mai multe fiind în zona centrală a Iașului. Spațiile au o suprafață cuprinsă între 11 și 222 mp. Este una dintre puținele ocazii când Primăria anunță public astfel de licitații, ținând cont că spațiile se află în zone foarte circulate din oraș. De obicei, procedurile sunt netransparente.

Prețul de pornire la licitație este cuprins între 17 și 20 lei/lună/mp.

Apix.ro vă pune la dispoziție lista integrală a spațiilor pe care Primăria le oferă spre închiriere:

 • Str. 14 Decembrie 1989, nr. 2B, etaj 2: 37 mp și 11 mp (două încăperi fără comunicare între ele) și cotă invidiză din spațiile de folosință comună. Preț pornire 20 lei/mp/lună.
 • Str. Anatasie Panu nr. 28-40, subsol, modul 1: 29 mp. Preț pornire: 20 lei/mp/lună.
 • Str. Anastasie Panu nr. 28-40, subsol, modul 6: 29 mp. Preț pornire: 20 lei/mp/lună.
 • Bld. Ștefan cel Mare nr. 10, bl. B2, parter: 11 mp, cu destinație sediu pentru asociații sau fundații constituite conform OG 26/2000. Preț pornire: 20 lei/mp/lună.
 • str. Cuza Vodă nr. 8, bl. A, sc. B, subsol: 94 mp. Preț pornire: 20 lei/mp/lună.
 • str. Gării, incinta punct termic PT 2 Gară: 141 mp – destinația spațiului: sediul pentru asociații sau fundații constituite conform OG 26/2000. Preț pornire: 20 lei/mp/lună.
 • str. Păcurari nr. 66, parter: 25 mp și 20 mp teren curte. Preț pornire: 20 lei/mp/lună.
 • Șos. Arcu nr. 85, bl. CL13, parter: 54 mp. Preț pornire: 20 lei/mp/lună.
 • Șos. Nicolina nr. 25, bl. 957, demisol: 222 mp. Preț pornire: 17 lei/mp/lună.

Potrivit Primăriei, data limită pentru depunerea dosarelor la sediul Direcției Exploatare Patrimoniu din șos. Națională nr. 43 este 22 aprilie, ora 13.00. Cei interesați trebuie să aibă în vedere că trebuie să achite și o taxă de garanție de participare.

Documente necesare pentru înscrierea la licitație a persoanelor juridice și persoane fizice autorizate:

 • actul constitutiv şi eventuale acte adiţionale-copie;
 • hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii-copie;
 • certificat de înregistrare la Oficiul Registrului  Comerţului;
 • certificate de atestare fiscală (privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul de stat şi bugetul local), valabile la data înscrierii la licitaţie, emise de următoarele instituţii: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile fiscale competente, pentru bugetul de stat (în original) si Direcţia Generală Economică şi de Finanţe Publice Locale Iaşi sau, dupa caz,  de la  sediul declarat al ofertantului daca acesta nu are puncte de  lucru  in  municipiul  Iasi,  pentru  bugetul local (în original);
 • scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română –se prezintă în original;
 • declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului, din care să rezulte că nu se află în una din situatiile de la art. 20, alin (1), lit.a) – g) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice, autentificată de un notar public;
 • copii ale documentelor de plată reprezentând : contravaloare caiet sarcini, taxă participare şi garanţie de participare;
 • procură sau împuternicire pentru persoanele mandatate să participe la  licitaţie,  dacă  este cazul (în original) ;
 • copia cărţii de identitate pentru reprezentantul legal al ofertantului şi a mandatarului, dacă este cazul;
 • cerere tip de participare la licitatie .

Garanţia de participare poate fi achitată în numerar la casieria DEP sau prin virament bancar în contul :RO45TREZ4065006XXX000460, C.F. 4541580. (vezi cuantumul garanției de participare pentru fiecare spațiu).

Contravaloarea caietului de sarcini (36 de lei) poate fi achitată în numerar la casieria DEP sau prin virament bancar în contul : RO16TREZ40621360206XXXXX, C.F. 4541580. Acesta cuprinde: -regulamentul de desfăşurare a licitaţiei, model contract de închiriere, releveu spaţiu, formular cerere de participare la licitaţie;

Taxa  de participare (0,5%  din preţul de pornire al chiriei, dar nu mai puţin de 5 lei) poate fi   achitată în numerar la casieria DEP sau prin virament bancar în contul : RO16TREZ40621360206XXXXX,  C.F. 4541580.

Relaţii suplimentare privind procurarea documentaţiei şi condiţiile de participare se pot obţine la sediul Direcţiei Exploatare Patrimoniu-Serviciul Administrare Spaţii Comerciale, Terenuri şi alte Bunuri din Iaşi, Sos. Nationala nr. 43, et.4, cam.7 sau la telefon 0232264246, int 126.

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Urmărește știrile APIX.ro pe WhatsApp

Articole din categoria Utile

To Top