Connect with us

Stadiul aprobării PUG în fiecare municipiu din țară: Iașul, la coada listei

Iașul este unul dintre ultimele orașe mari fără un PUG actualizat

Studii și analize

Stadiul aprobării PUG în fiecare municipiu din țară: Iașul, la coada listei

Iașul se află la coada listei între municipiile reședință de județ în ceea ce privește întocmirea și aprobarea unui nou Plan Urbanistic General (PUG). Amintim că PUG-ul actual al Iașului a fost aprobat în 1998. Actualizarea documentului strategic a fost realizată în perioada 2009 – 2016, în prezent fiind în etapa de „avizare”.

În ultimii mai bine de 5 ani, aprobarea noului PUG la Iași a fost tergiversată, unele avize obținute anterior au expirat, iar principalii beneficiari au fost (și sunt în continuare) unii investitori imobiliari care, în lipsa unor reguli stricte, au stârnit numeroase controverse în construcțiile realizate: blocuri între case, regim mare de înălțime, lipsa parcărilor, apartamente cu suprafețe care nu respectă condițiile minimale recomandate de legea locuinței, supraetajări, destinații în contradicție vecinătățile etc.

Apix.ro a solicitat de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) lista cu avizele pentru toate PUG-urile de la nivel național în ceea ce privește municipiile reședință de județ și municipiul București. Demersul vine să clarifice zvonistica din piață cu referire la modul în care se situează Iașul în context național în ceea ce privește aprobarea noului PUG. Deși situația MDRAP are unele lacune, informațiile prezentate sunt suficiente pentru a trage câteva concluzii.

Dintre cele 41 de municipii, MDRAP nu a oferit răspunsuri clare în cazul Bucureștiului și Focșaniului. Doar 18 dintre municipii au nou PUG aprobat în ultimii 10 ani, 3 sunt în avizare, alte 3 în etapa de elaborare, iar în cazul a 15 a fost prelungită perioada de valabilitate.

Stadiul aprobării noilor PUG-uri, conform situației prezentate de MDRAP și prelucrată de apix.ro:

Explicație tabel. Cele 18 municipii care apar cu PUG aprobat sunt singurele care, până acum, și-au actualizat planurile aprobate de dinainte de 2000 și au emis și decizii la nivel local în acest sens. Pe coloana 2 apar 15 municipii care au informat MDRAP că au prelungit perioada de valabilitate a vechiului PUG. Pe coloana 3 sunt 3 municipii care au PUG-uri valabile, dar, cel mai probabil, nu au informat MDRAP că au emis decizii de prelungire, dar, la un moment dat, 2009 fiind cazul Iașului, au transmis la MDRAP că au noul PUG în avizare. În fine, pe ultima coloană sunt 3 municipii care se află în etapa de elaborare a noului PUG. Cel puțin așa rezultă din situația prezentată de MDRAP la solicitarea apix.ro.

Dintre municipiile cu PUG-uri aprobate cel mai rapid s-a mișcat Vasluiul care are un nou PUG din 2007.

Ce spune MDRAP despre PUG-ul Iașului:

Până la acest moment (august 2019, n.r.), Primăria Municipiului Iași nu a făcut demersuri la MDRAP pentru avizarea unui nou PUG”, spune MDRAP în răspunsul oferit apix.ro.

De remarcat că Iașul apare în lista MDRAP cu stadiul „avizare” din 2009, deși, în mod normal, trebuia să apară ca „prelungit”. Acest lucru arată că, cel mai probabil, Primăria nu a informat MDRAP de faptul că a prelungit valabilitatea noului PUG până la un termen nedefinit, dar nu mai târziu de 2023.

Ultimele decizii la nivel local de aprobare pe PUG datează din perioada 2014 2016, fiind vorba despre Alba Iulia, Cluj, Galați, Oradea și Slatina.

Avizul MDRAP este ultimul pas înainte de emiterea unei hotărâri a Consiliului Local de aprobare a noului PUG. Autoritatea centrală realizează o verificare din punct de vedere al conformității administrative și tehnice, al concordanței cu legislația în domeniul urbanismului și legislația conexă, al respectării principiilor de dezvoltare durabilă și conformării direcțiilor de dezvoltare cuprinse în documentațiilor de nivel superior.

Având în vedere problemele de la nivel național cu aprobarea noilor PUG-uri, în 2018 guvernul a dat o ordonanță care a permis autorităților locale să prelungească documentele învechite până cel târziu la 31 decembrie 2023. Iașul s-a conformat imediat: a prelungit PUG-ul din 1998 „până la aprobarea noului PUG”, fără a cuprinde în decizia CL o dată anume.

„Această măsură a fost introdusă având în vedere nefinalizarea actualizării până la sfârșitul anului 2018 a planurilor urbanistice generale întocmite și aprobate înainte de anul 2003. Legiuitorul nu a prevăzut sancțiuni asociate nerespectării noului termen de actualizare a documentațiilor de urbanism, însă, în cazul nefinalizării planurilor urbanistice generale până la această dată, pentru derularea activității în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții pentru investiții publice și private de la nivelul UAT ar fi necesară reglementarea teritoriului pe bază de planuri urbanistice zonale pentru aproape toate tipurile de investiții, durata de realizare investițiilor fiind prelungită și generând inclusiv riscul pierderii unor finanțări”, spune MDRAP într-o referire generală la ordonanța emisă de guvern în 2018.

Legislația aferentă aprobării unui nou PUG și modul în care MDRAP este implicată în proces:

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autoritatea administrației publice centrale pentru planificare teritorială, amenajarea teritoriului și urbanism, având în conformitate cu alin. (1) al art. 18 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, printre atribuții, avizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, potrivit competentelor stabilite prin prezenta lege.

Conform prevederilor art. 36 alin. (12) lit. e^1) din Legea nr. 350/2001, structurile de specialitate din cadrul autorităților administrației publice județene și din cadrul Primăriei Municipiului București au obligația de a transmite semestrial Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Locale, sau la solicitarea scrisă a acesteia, lista centralizatoare a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism, actualizată la data raportării. De asemenea, autoritățile publice locale au obligația de a transmite către structura de specialitate din cadrul Consiliului Județean informații cu privire la documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism aprobate.
Conform prevederilor art. 48^1 alin. (4) din Legea nr. 350/2001, în termen de 15 zile de la aprobarea de către Consiliul Local/Consiliul General al Municipiului București, un exemplar din documentația de amenajare a teritoriului sau de urbanism aprobată se transmite de către inițiatorul documentației, în format tipărit, și, după caz, în format digital Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru preluarea în Observatorul Teritorial Național.

De asemenea, potrivit art. 25 și 27^1 din Legea nr. 350/2001, după avizarea unei documentații de către MDRAP, demersurile de aprobarea prin HCL a documentației intră în atribuțiile primăriei astfel:

Art. 25 alin. (1) – „Consiliul local coordonează și răspunde de întreaga activitate de urbanism desfășurată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale și asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistică a localităților componente ale comunei sau orașului.”

Art. 27^1 – ”Primarul/Primarul general al municipiului București, prin structura responsabilă cu urbanismul condusă de arhitectul-șef din cadrul aparatului de specialitate, are următoarele atribuții în domeniul urbanismului:

a) asigură elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urbană și teritorială și le supune aprobării consiliului local/general;
b) asigură elaborarea planurilor urbanistice aflate în competența autorităților publice locale, în conformitate cu prevederile legii;
c) supune aprobării consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, în baza referatului tehnic al arhitectului-șef, documentațiile de urbanism, indiferent de inițiator;
d) acționează pentru respectarea și punerea în practică a prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate.”

Ca urmare a exercitării atribuțiilor de avizare a documentațiilor de urbanism și gestionare a Observatorului Teritorial Național, vă punem la dispoziție anexat o statistică a planurilor urbanistice generale de la nivelul municipiilor reședință de județ, primite până în acest moment, la MDRAP.

Toate documentațiile de urbanism care intră în competența de avizare a MDRAP, potrivit Anexei nr.1 Categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism. Competente de avizare şi de aprobare a acestora din Legea nr. 350/2001, sunt verificate din punct de vedere al conformității administrative și tehnice, al concordanței cu legilația în domeniul urbanismului și legislația conexă, al respectării principiilor de dezvoltare durabilă și conformării direcțiilor de dezvoltare cuprinse în documentațiilor de nivel superior.

Conform alin. (1) – (3) la art. 35^1 din Legea nr 350/2001: „În vederea fundamentării deciziilor de avizare a documentațiilor de amenajare a teritoriului, urbanism și arhitectură ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene se constituie Comisia Națională de Dezvoltare Teritorială (CNDT), organism științific, consultativ, fără personalitate juridică, formată din funcționari publici și specialiști atestați în domeniu.

(2) Comisia Națională de Dezvoltare Teritorială are următoarele atribuții principale:
a) analizează și propune spre avizare documentații de amenajare a teritoriului și urbanism, potrivit legii;
b) susține elaborarea de programe de pregătire a specialiștilor, precum și de planuri de învățământ și specializare în domeniile conexe.

(3) Componența Comisiei și regulamentul de organizare și funcționare se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.”
După parcurgerea etapei de analizare în CNDT, documentația primește una din cele 4 rezoluții: ”avizat”, ”avizat cu condiții”, ”restituit pentru completare” și ”respins”, iar în cazul restituirii, avizul MDRAP se emite doar după ce documentația a fost completată în integralitate.

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Urmărește știrile APIX.ro pe WhatsApp

Articole din categoria Studii și analize

Hover Image with Link

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top