Connect with us

Amendă de 60.000 lei în cazul achiziției spitalului Covid/Sancțiunea a fost dată de Curtea de Conturi

Proiecte publice

Amendă de 60.000 lei în cazul achiziției spitalului Covid/Sancțiunea a fost dată de Curtea de Conturi

Curtea de Conturi a sancționat cu suma de 60.000 lei Asociația Euronest în cazul achiziției spitalului modular Covid-19. Inspectorii au descoperit mai multe nereguli în modul în care a fost organizată selecția firmei furnizoare (compania turcă SDI Global). Euronest a anunțat că a contestat raportul atât la Curtea de Conturi, cât și în instanță.

APIX.ro vă prezintă mai jos fragmentul din raportul publicat de Curtea de Conturi, care face referire la spitalul modular de la Iași:

„O inițiativă cu impact financiar semnificativ a fost cea a participării Consiliilor județene Iași și Neamț la realizarea, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (ADI EURONEST), a obiectivului de investiții „Spital Mobil COVID-19 Regiunea Nord-Est România”. Contribuția UATJ Iași a fost de 72.000 mii lei (aproximativ 14,8 milioane euro), iar cea a UATJ Neamț a fost de 16.000 mii lei (aproximativ 3,3 milioane euro). În ceea ce privește realizarea acestui spital, trebuie subliniat totuși că:

  • nu există elaborată o strategie a achiziției publice a spitalului și respectiv a modului de gestionare ulterioară punerii în funcțiune (nu s-a prezentat dovada elaborării și supunerii spre aprobarea autorității deliberative a județului, a unui program/plan de implementare a investiției, în baza unui studiu care să cuprindă informațiile necesare și obligatorii cu privire la realizarea obiectivului, precum: descrierea investiției, date tehnice, durata de realizare, grafic de execuție, costuri/valoare estimative, posibili furnizori identificați, modalitatea de livrare/instalare, dotări aparatură de specialitate, echipamente, etc);
  • nu au fost prezentate înscrisuri prin care să se susțină modul în care s-a procedat la identificarea riscurilor alocării și utilizării resurselor financiare și un plan de măsuri pentru diminuarea acestora, în condițiile în care, alocarea resurselor financiare nu s-a realizat în baza unui contract de finanțare cu prezentarea detaliată a obligațiilor ce revin asociației, modul de raportare a utilizării sumelor alocate la termenele asumate, restituirea sumelor neutilizate, modul de exploatare pe timpul garanției echipamentelor, etc.;
  • nu există un contract de management al spitalului, neregăsindu-se evaluări cu privire la costurile exploatării, inclusiv în ceea ce privește personalul medical și modul de finanțare a acestora, avizele de funcționare (cel puțin la nivel de corespondență), costurile de întreținere și mentenanță, etc..
  • nerespectarea prevederilor legale cu privire la elaborarea caietului de sarcini, parte integrantă din documentația de atribuire, în sensul în care: nu s-a stabilit, pentru produsele necesare, cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică care să descrie, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității autorității contractante și nu s-au precizat atribuțiile și activitățile de raportare aferente gestionării contractului în perioada de derulare a acestuia;
  • nepublicarea anunțului de atribuire a contractului de achiziție publică, în termenul legal de 30 de zile de la data încheierii acestuia;
  •  neconstituirea garanției de bună-execuție în cuantumul de 1% din valoarea contractului de furnizare, fără TVA, și în termenul prevăzut prin clauzele contractuale (garanție evaluată la 646.912 lei);

Având în vedere aceste deficiențe identificate în cadrul controalelor efectuate la cele două consilii județene, a fost efectuată o acțiune de control și la ADI EURONEST, în urma căreia au fost consemnate deficiențe în procesul de planificare, atribuire și administrare a contractului de furnizare a spitalului mobil, cu referire la:

  • efectuarea recepției produselor din cadrul obiectivului de investiții la o valoare de 1.520.848 euro, și respectiv efectuarea de plăți la concurența acestei sume, în situația în care nu este posibilă verificarea corelației între informațiile/datele caietului de sarcini, ale ofertei depuse și respectiv elementele facturate de către furnizor;
  • efectuarea de plăți în valută, prin utilizarea acreditivului, contrar prevederilor contractului de furnizare (la data finalizării controlului nu s-au prezentat informații cu privire la modalitatea de utilizare a acreditivului, existând riscul ca plățile efectuate să depășească valoarea în lei a contractului de furnizare).

Întrucât deficiențele de natura celor identificate și succint prezentate mai sus constituie contravenție, potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ADI EURONEST a fost sancționată contravențional cu amendă de 60.000 lei.”

Articole din categoria Proiecte publice

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top