Connect with us

Care este rolul profesioniștilor în procesul de planificare urbană (IV)

Arhitectură și urbanism

Care este rolul profesioniștilor în procesul de planificare urbană (IV)

Cuvântul “arhitect” provine din grecescul “arkhitekton” , unde “arkhi”= sef, iar”tekton”= constructor. Prin urmare, arhitectul la baza este șeful construcției, aceasta definiție s-a pierdut cumva în timp dar trebuie din nou punctat faptul ca arhitectura nu este doar o meserie care are multe silabe.

Arhitectul stăpânește legile construcției, dar nu este de ajuns acest factor ca să își exercite meseria la cu un maxim de potential. Arhitectul trebuie să înțeleagă cum funcționează lucrurile, sa aibă cunoștințe generale destul de avansate, sa fie răbdător (pentru ca aceasta meserie se învață în timp și se perfecționează permanent), să stăpânească în adevăratul sens al cuvantului in zeci de ani de practică, fiind un bun cunoscător al tipologiilor de beneficiar, mediator, uneori psiholog, care trebuie să transpună în realitate nevoile beneficiarului, contextul orașului, analizând și propunand un răspuns care sa convingă că este cea mai buna soluție la problemele prezentate de către beneficiari.

Citește și primele trei articole din această serie:

Dacă factorul politic are rolul de  a aproba strategia de dezvoltare a orașului, de a stabili cadrul legal pentru aceasta, administrația locală de a investi în infrastructură, investitorii economici au rolul de a oferi resursele materiale dar și de a alege prioritățile de investiție, arhitecții și urbaniștii fiind specialiștii care prin educația și experiența lor sunt responsabili pentru viziunea privind dezvoltarea unui oraș sau a unei zone dintr-o perspectivă unitară. Există câteva motive-cheie pentru aceasta:

  • Cunoștințe specializate: Arhitecții și urbaniștii au cunoștințe și experiența teoretică și practică în domeniile arhitecturii, planificării urbane, amenajării teritoriului, înțelegând cum funcționează toate aceste elemente împreună și pot proiecta dezvoltări urbane sau ansambluri arhitecturale într-un mod coerent și bine gândit.
  • Viziune holistică: Experiența arhitecților și urbaniștilor îi ajută să aibă o viziune de ansamblu asupra proiectului. Ei iau în considerare nu doar aspectul estetic al dezvoltării, ci și aspecte funcționale, economice, sociale și de mediu. Această abordare holistică contribuie la crearea unui mediu urban mai unitar și mai durabil.
  • Coordonarea complexității: Dezvoltarea urbană implică adesea mulți actori, începând cu administrația locală, dezvoltatori imobiliari, comunități locale și organizații non-guvernamentale. Arhitecții și urbaniștii au un rol crucial în coordonarea acestor diverse părți interesate și în asigurarea că toate componentele dezvoltării se îmbină armonios.
  • Respect pentru identitatea culturală: Un alt motiv pentru care arhitecții și urbaniștii sunt importanți în dezvoltarea urbană unitară este abilitatea lor de a integra și de a respecta identitatea culturală a unui oraș sau a unei zone. Ei pot contribui la menținerea și promovarea caracteristicilor distinctive ale unei comunități, în timp ce aduc îmbunătățiri funcționale și estetice.

Conform Legii 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect,

Arhitectul cu drept de semnatura are următoarele obligaţii (articolul 17):

a) sa cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de arhitect;

b) să se conformeze şi să respecte codul deontologic al profesiei de arhitect şi Regulamentul Ordinului Arhitectilor din România;

c) să facă cunoscută clientului obligaţia de a obţine şi de a respecta avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, prevăzute de lege;

d) să se preocupe de perfecţionarea calificării profesionale;

e) să îşi asume, prin exercitarea dreptului de semnătură, întreaga responsabilitate profesională faţă de client şi autorităţi, manifestand conştiinciozitate şi probitate profesională;

f) sa servească interesele clientului în acord cu interesul public şi cu exigenţele profesionale, acţiunile şi măsurile care ar putea aduce prejudicii materiale sau morale clientului fiind interzise.

Ceea ce trebuie reținut este că o documentație de arhitectură sau urbanism nu este acel dosar care îi permite unui investitor să construiască, ci este suma studiilor și a documentațiilor care stabilesc cum se poate construi legal, cu respectarea condițiilor impuse de toate instituțiile cu autoritate în domeniu, conform normelor de siguranță, în așa fel încât la final să poată fi recepționată, edificată și dată în folosință o clădire sau un ansamblu funcțional, sigur și  eficient, atât pentru investitor cât și pentru utilizatori. Ignorarea importanței viziunii de ansamblu asupra documentațiilor produce de fiecare dată sincope și chiar eșecul unor investiții

Rolul OAR

Arhitecții cu drept de semnătură sunt organizați și reprezentați, conform legii, de Ordinul Arhitecților din România, organizație ce se dedică în întregime reglementării profesiei de arhitect, subliniind importanţa valorilor morale și deontologice, a bunelor practici, a așteptărilor înalte, a creativităţii și, nu în ultimul rând, a provocărilor academice.

Ordinul își asumă misiunea de a crea mediul legislativ, profesional și competițional necesar atingerii excelenței în cadrul multiplelor contexte ale profesiei de arhitect.

Ordinul este atent la starea domeniului arhitecturii în România și în lume, adaptându-și politicile în consecință. Direcțiile strategice se îndreaptă către colaborarea între diferitele profesii ale construirii și instituțiile dedicate domeniului, deschiderea profesiei către societate, comunități, cărora li se adresează, explicarea și extinderea rolului pe care îl au arhitecții pentru viața din, între și în legătură cu clădirile și pentru o vizibilitate cât mai bună a arhitecților români în lume.

Conform legii 184 ce reglementează modul de exercitare a profesiei de arhitect şi constituirea Ordinului Arhitectilor din România, ca forma de organizare independentă şi autonomă, apolitica, de interes public.

Potrivit legii, construcţiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, în baza reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.Planurile de urbanism zonale, planurile de urbanism de detaliu şi planurile de urbanism generale, supuse avizării sau aprobării, precum şi proiectele de arhitectura pentru materializarea cărora legea impune obţinerea autorizaţiei de construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept de semnatură.

Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Iași a demarat în ultimul an o serie de evenimente având ca scop coagularea breslei arhitecților ieșeni, punerea în valoare a elitelor, dar și reconectarea cu societatea civilă, autoritățile și xeilalți parteneri sociali care contribuie la dezvoltarea calitâții vieții urbane. OAR Iași își propune să devină o organizație adaptată nevoilor și realităților dinamice ale pieței concurențiale, dar puternic ancorată în valorile etice și morale ale profesiei, o voce puternică, clară și coerentă care transmite nevoile arhitecților către parteneri, autorități, avizatori și alte instituții cu care există colaborări.

Concluzie

OAR Iași încearcă să exploreze nuanțele problemelor ce țin de calitatea vieții urbane, fără a încerca să concluzioneze ce este corect sau ce este greșit, dorim să explicăm doar, poate mai clar, contextul profesional, legal sau economic care generează realitatea orașului în care trăim cu toții . Credem că în acea zonă a moderației este locul în care vom găsi înțelegerea ce ne va ajuta sa facem pașii necesari în dezvoltarea acestui oraș, atat de important.

Prin urmare ne propunem să devenim o platformă de comunicare și promovare a arhitecților, alături de o reprezentare reală a interesului lor în societate și în relațiile acestora cu alte instituții. În acest scop vom publica regulat pe această platformă online articole și puncte de vedere despre problemele de arhitectură și urbanism aflate pe agenda publică, dorind să păstrăm echidistanța și respectul față de toți cei implicați în dezvoltarea orașului.

Documentație (pentru seria celor 4 articole)

Imagini Satelit: MAXAR TECHNOLOGIES / AIRBUS / LANDSAT / COPERNICUS / Google / CNES / NASA

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Descoperă LAPIS Residence - un ansamblu rezidențial de top

Începând cu luna martie 2023, Apix.ro găzduiește articole scrise de Ordinul Arhitecților din România, filiala Iași, în urma unui parteneriat cu organizația profesională. Detalii despre activitățile OAR Iași pot fi consultate pe site-ul https://oar-iasi.ro.

Articole din categoria Arhitectură și urbanism

To Top