Connect with us

Cum explică Guvernul prelungirea haosului urbanistic de la Iași

Utile

Cum explică Guvernul prelungirea haosului urbanistic de la Iași

Ieșenii vor mai avea de așteptat mult și bine până ce urbanismul local va fi gestionat după un document strategic actualizat. Valabilitatea actualului Plan Urbanistic General (PUG) al Iașului, redactat în anul 1997, va fi prelungită, cel mai probabil, până în decembrie 2023, în condițiile în care au existat deja două prelungiri (una până în 2015, iar alta până în decembrie 2018). În 2023, am putea să ajungem să aprobăm investiții imobiliare în baza unui document strategic vechi de aproape 30 de ani, deși valabilitatea unui astfel de plan este stabilită prin lege la maximum 10 ani.

Primăria Iași va avea această posibilitate după ce Guvernul va adopta o ordonanță de urgență în acest sens, fiind publicat deja, spre consultare publică, un proiect de act normativ.

Guvernul vrea să prelungească valabilitatea PUG-urilor adoptate până în 2003 (cel de la Iași a fost aprobat în 1998) întrucât nu doar Iașul are probleme majore în actualizarea documentului, ci și Bucureștiul, Timișoara și alte orașe mari. Cei mai eficienți au fost clujenii, care au un PUG „la zi” adoptat în 2015.

Iașul are noul PUG finalizat din 2016, dar municipalitatea nu reușește să rezolve problema ultimelor avize necesare, în special în ceea ce privește reglementările privind zonele cu monumente istorice, iar tergiversările în aprobarea documentului duc la expirarea altor avize luate anterior.

Iată cum explică Guvernul necesitatea prorogării termenului de valabilitate actual de la decembrie 2018 la decembrie 2023 (fragment din nota de fundamentare pentru proiectul de OUG):

„Orizontul de timp pentru care se elaborează planul urbanistic general este de 10 ani iar potrivit legii în vigoare, termenul său de valabilitate se prelungește o singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăși 10 ani de la data depășirii termenului de valabilitate.

Datorită (sic!) atât dificultăților de finanțare cât și duratelor lungi de avizare impuse de actualul sistem de avize, acorduri și evaluări de impact, în prezent, la nivelul teritoriului național există un număr semnificativ de planuri urbanistice generale care  sunt în curs de actualizare dar vor expira fără a mai putea fi prelungite. Trebuie precizat că o parte din aceste documentații necesită continuarea susținută a demersurilor de actualizare de urgență, fiind elaborate înainte  de anul 2003, o parte din conținutul lor nemaifiind corespunzător nici din punct de vedere al informațiilor și datelor conținute, nici al structurii și conținutului-cadru prevăzute de lege și nici al realității sociale, economice și al regimului juridic al imobilelor. Stoparea continuării actualizării planurilor urbanistice generale sau lipsa luării măsurilor necesare pentru actualizarea acestora va genera insecuritate juridică a investițiilor, fiind necesară precizarea că, în anumite situații, instanțele de judecată au anulat autorizații de construire emise în baza unor documentații de urbanism al căror conținut nu mai corespundea prevederilor legale în vigoare la data emiterii actelor administrative ce au stat la baza procesului de autorizare.

Potrivit informațiilor obținute de MDRAP de la autoritățile administrației publice locale, în anul 2018 vor expira cca 48% din totalul planurilor urbanistice generale, în 2019 cca 6%, iar în 2020 cca 7 %.

Prevederea ca valabilitatea planului urbanistic general să poată fi prelungită o singură dată dar fără a se depăși 10 ani de la data depășirii termenului de valabilitate este o prevedere restrictivă și insuficient relaționată cu situațiile din teritoriu,  existând comune sau orașe mici unde dinamica dezvoltării este atât de scăzută încât nu necesită actualizări integrale ale planului urbanistic general la fiecare 10 ani. Această prevedere a generat în practică situații cu efecte negative pentru dezvoltarea unităților administrativ-teritoriale prin anularea  de către prefecți a hotărârilor de consiliu local de prelungire a valabilității planurilor urbanistice generale pe termene mai lungi.

Potrivit Legii nr. 303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial nr. 898 din 3 decembrie 2015, termenul de valabilitate a planurilor urbanistice generale elaborate şi aprobate până în anul 2003 poate fi prelungit prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2018.

Astfel, în situația în care o mare parte din documentațiile de urbanism au fost elaborate înaintea anului 2003, și întrucât, în lipsa finanțării adecvate și a duratei extrem de lungi de avizare, nu s-a reușit finalizarea actualizării în termenul prevăzut de legiuitor, acestea nu vor mai putea fi prelungite după finalul anului 2018, fapt ce va genera dificultăți majore în implementarea investițiilor, fiind necesară analizarea și reglementarea teritoriului pe bază de planuri urbanistice zonale pentru aproape toate tipurile de investiții.

Trebuie reamintit faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul aprobată prin  Legea nr. 131/2013 s-a stabilit că “(1^3) Termenul de valabilitate a Planului urbanistic general poate fi prelungit cu maximum 3 ani, prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general.”

Această prevedere, care a fost valabilă trei ani, a fost modificată ulterior prin Legea nr. 303/2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

Datorită faptului (sic!) că legea prevede că termenul  de valabilitate a PUG  se poate prelungi o singură dată după cei zece ani de la aprobarea prin HCL/HCGMB, iar unele autorități ale administrației publice locale au prelungit valabilitatea în baza OUG 85/2012 cu trei ani dar planul urbanistic general actualizat nu  a fost încă finalizat, acestea vor rămâne în imposibilitatea de a mai prelungi valabilitatea PUG.

Expirarea valabilității PUG nu doar că va întârzia procedurile de realizare a investițiilor prin introducerea obligativității de elaborare de planuri urbanistice zonale dar poate avea efecte negative prin dispariția reglementărilor cu privire la spațiile verzi, infrastructura tehnico-edilitară și alte dotări și echipamente de interes general.

Astfel, în prezent se disting următoarele ipoteze problematice pentru autoritățile administrației publice locale:

–        Situația în care planurile urbanistice generale au fost valabile zece ani și valabilitatea lor a fost prelungită o singură dată cu trei ani, în baza OUG nr. 85/2012, iar acum nu mai pot fi prelungite;

–        Situația planurilor urbanistice generale elaborate anterior anului 2003 a căror valabilitatea nu va mai putea fi prelungită începând cu 1 ianuarie 2019;

–        Situația  planurilor urbanistice generale care intră sub incidența prelungirii  o singură dată fără a se depăși 10 ani de la data depășirii termenului de valabilitate;

În acest sens, pentru a elimina orice potențial blocaj în reglementarea urbanistică și autorizarea construirii, se impune soluționarea acestor ipoteze, pe de o parte prin modificarea normei generale prevăzute la  alin. 13  al art. 46 și, pe de altă parte, prin prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 303/2015.

Datorită (sic!) duratei lungi de obținere a avizelor pentru realizarea investițiilor publice și private, de mobilizare a resurselor financiare sau de realizare a procedurilor de achiziție publică pentru proiectarea și execuția de lucrări, în practică  au apărut numeroase situații în care valabilitatea planurilor urbanistice zonale sau de detaliu a expirat deși acestea produseseră parțial efecte prin demararea unor investiții, achiziționarea unor terenuri în baza unor anumite reglementări, inclusiv referitoare la caracterul intravilan al terenurilor.

Această situație des întâlnită în practică a generat blocaje în implementarea investițiilor iar uneori pierderi financiare semnificative, sens în care se impune clarificarea prevederilor de la art. 56 alin. 5, cu privire la păstrarea valabilității prevederilor documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism pentru investițiile care au început în perioada de valabilitate a acestora.”

După aprobarea acestei OUG, cel mai probabil în această vară, Consiliul Local va putea decide, prin hotărâre de plen, prelungirea valabilității PUG-ului Iașului. Astfel, am putea ajunge să ne ghidăm în materia de urbanism după un document vechi de 28 de ani, cu toate că acesta trebuia să aibă o valabilitate de maximum 10 ani.

Întregul proiect de act normativ propus de Ministerul Dezvoltării poate fi consultat AICI.

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Descoperă LAPIS Residence - un ansamblu rezidențial de top

Editor al publicației APIX.ro, lucrează în presă din anul 2005. De-a lungul timpului, a colaborat cu instituții de presă centrale și locale.

Articole din categoria Utile

To Top