Connect with us

Iași: Planuri cadastrale pentru 30.000 ha cu bani UE

Utile

Iași: Planuri cadastrale pentru 30.000 ha cu bani UE

Agenția Națională de Cadastru a lansat o licitație „gigant” prin care să întocmească planurile cadastrale pentru 215 de unități administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de județe. Iașul a fost inclus cu 11 comune însumând 30.540 ha.

Potrivit anunțului publicat în SICAP (sistemul național de achiziții) este vorba despre comunele Miroslovești, Golăești, Lespezi, Hălăucești, Bălțați, Ungheni, Rediu, Aroneanu, Mogosești-Siret, Butea și Moțca.

Pentru cele 11 comune sunt deja contractate 17.415 ha, iar noul contract acoperă suprafața totală a fiecărei UAT.

„Lucrările de înregistrare sistematică se realizează la nivelul întregului UAT.  Lucrările de înregistrare sistematică încep cu organizarea campaniei de informare publică locală. Lucrările de cadastru şi identificarea proprietarilor, respectiv posesorilor sau a altor deţinători, sunt realizate de membrii echipelor de teren ai Prestatorului şi cel puţin un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale”, se arată în caietul de sarcini.

În total, licitația ANCPI vizează 1,3 milioane hectare, iar valoarea contractului se ridică la peste 169 milioane lei.

Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, recunoaşterea terenului, realizarea raportului preliminar, campania de informare publică, identificarea limitelor imobilelor, stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan, stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan, pregătirea fişei de date a imobilului, identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor, întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Descoperă LAPIS Residence - un ansamblu rezidențial de top

Articole din categoria Utile

To Top