Connect with us

Iașul poate obține fonduri UE pentru centură, tren metropolitan și „smart city”

Proiecte publice

Iașul poate obține fonduri UE pentru centură, tren metropolitan și „smart city”

Guvernul a aprobat, recent, o ordonanță de urgență care stabilește modul în care autoritățile locale pot prelua de la companiile executivului proiectele majore de infrastructură și, în același timp, să beneficieze de fonduri europene. Față de programările anterioare (2007 – 2013 și 2014 – 2020) este o schimbare semnificativă și deschide calea către o mai bună accesare a fondurilor UE de către regiuni fără implicarea directă a centrului. Cu alte cuvinte, descentralizare în absorbția fondurilor UE pentru proiecte majore.

În cazul Iașului, principalul proiect ar fi varianta ocolitoare, dar pe listă se mai pot înscrie numeroase alte proiecte, exemple în acest sens fiind trenul metropolitan sau inițiative din sectorul „smart city”.

IMPORTANT. Municipiile reședință de județ, cum este și cazul Iașului, vor beneficia de alocări pre-definite: practic, banii vor fi asigurați din start, iar singurul lucru pe care trebuie să-l facă Primăria este să întocmească proiecte bine fundamentate și care să respecte toate cerințele în domeniu.

Cum vor fi alocați banii pre-definiți:

 • 35% din fondurile totale se repartizează în mod egal pentru toate municipiile reședință de județ de la nivelul unei regiuni;
 • 65% din fondurile totale se repartizează în funcție de numărul total populației de la nivelul municipiilor reședință de județ;

Notă. Iașul va fi avantajat de o astfel de repartizare întrucât datele privind populația luate în considerare sunt cele din 2019 oferite de Direcția de Statistică (după domiciliu).

Lista completă cuprinde proiecte din domenii precum precum: mobilitate urbană, regenerare urbană, alimentare cu apă și canalizare, gestionarea deșeurilor infrastructură de drumuri de interes local și conectivitatea acestora la rețeaua rutieră județeană, solutii inteligente de conectare la utilitati soluții de tip „smart village” și „smart city”, transport public de călători, într-o abordare inteligentă.

În principal, autoritățile locale vor accesa fondurile UE pentru astfel de proiecte fără a mai fi necesar traseul birocratic la București, iar sursa de finanțare este sigurată prin intermediul programelor operaționale UE.

Principalele tipuri de proiecte de infrastructură pe care le poate propune Iașul:

 • dezvoltarea în parteneriat cu comunele limitrofe localităților urbane de proiecte de mobilitate urbană pe bază de acord de parteneriat, dacă acestea sunt prevăzute ca proiecte în cadrul Planurilor de Mobilitate pentru Dezvoltare Urbană și sunt cuprinse în ZUF (zonă urbană funcțională);
 • dezvoltarea și implementarea de proiecte de infrastructură rutieră care privesc variantele ocolitoare la nivel de municipiu reședință de județ și/sau conectivitatea la rețeaua de transport transeuropeană TEN-T Centrală/Globală;
 • dezvoltarea de proiecte de transport cu trenul metropolitan sau trenul urban după caz pentru a susține serviciul public de transport în comun de călători, pentru a crește accesibilitatea populației la serviciul public de transport precum și pentru a susține dezvoltarea urbană în municipiile reședință de județ;
 • dezvoltarea infrastructurii edilitare pentru comunele limitrofe respectiv a rețelelor de apă-canalizare, rețelelor de drumuri, rețelelor de distribuție a gazelor naturale precum și altor categorii de proiecte de infrastructură pentru a stimula locuirea în localitățile limitrofe ca soluții pentru dezvoltarea coerentă a localităților urbane cu statut de municipiu reședință de județ.

Nu doar municipiile reședință de județ și municipiile sunt eligibile, ci și comune care fac parte din zone urbane funcționale. La Iași, Zona Metropolitană cuprinde aproape toate comunele limitrofe municipiului.

„Pentru a fi considerate eligibile comunele din cadrul zonelor urbane funcționale (ZUF) definite conform documentațiilor de amenajare a teritoriului sau conform strategiilor integrate de dezvoltare urbană trebuie să înregistreze pe o perioadă de trei ani înainte de depunerea proiectelor la finanțare din fonduri externe nerambursabile o creștere continuă a numărului de locuitori si sa faca parte dintr-o zona urbana functionala”, se arată în OUG guvernului.

O astfel de condiție este îndeplinită facil de marile comune din jurul Iașului.

Proiecte SMART (City, Village)

Prin acest concept, se înțelege ansamblul de activități și proiecte implementate la nivelul localităților urbane din România care respectă cerințele cumulative de specializare inteligentă, tranziție spre o economie cu emisii reduse de carbon și digitalizare și au ca obiectiv asigurarea de servicii publice inteligente destinate populației, precum și creșterea nivelului de trai al populației.

În primul rând, proiecte de tip ”smart city” care se finanțează din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programelor Operaționale Regionale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să fie obligatoriu în concordanță cu prevederile regulamentelor europene, programului operațional și ale ghidului solicitantului aprobat;
 • să conțină obligatoriu elemente TIC;
 • să conțină elemente de tranziție spre o economie cu emisii reduse de carbon, în conformitate cu prevederile naționale și europene în domeniu;
 • să conțină soluții de digitalizare a serviciilor publice.

În al doilea rând, proiectele de tip ”smart city” sunt proiecte care se pot dezvolta de către autoritățile publice locale cel puțin în următoarele domenii:

 • rețele inteligente de iluminat public cu infrastructura aferentă;
 • rețele inteligente de alimentare cu apă și canalizare cu infrastructura aferentă, cu condiția ca după finalizarea proiectelor acestea să fie date în delegare de gestiune la operatorii specializați de apă și canalizare;
 • rețele inteligente de transport și distribuție a energiei termice cu condiția ca după implementare acestea să fie date în delegare de gestiune la operatorii specializați în furnizarea de căldură și apă caldă menajeră destinate populației;
 • rețele inteligente de colectare și transport a deșeurilor cu condiția ca acestea să facă parte dintr-un sistem integrat de management a deșeurilor denumit în continuare SMID și să existe un operator specializat în prestarea acestor servicii;
 • rețele inteligente de management a traficului auto, indicatoare de circulație stații de încărcare electrice pentru mijloacele de transport auto, stații de autobuz precum și alte elemente de infrastructură inteligente necesare traficului auto;
 • unități școlare inteligente, conectate la surse de energii regenerabile pentru asigurarea alimentării cu apă, alimentării cu energie termică, energie electrică inclusiv dotări inteligente independente pentru activitatea educațională;
 • dotarea gospodăriilor inclusiv a blocurilor de locuințe cu rețele inteligente de asigurare a utilităților: panouri solare pentru încălzire și apă caldă menajeră, racordarea la rețeaua de internet, racordarea la pompe de căldură și altele asemenea;
 • bănci de date urbane, sisteme GIS.

Articole din categoria Proiecte publice

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top