Connect with us

Lista reformelor asumate de guvern pentru a primi bani pe PNRR

Florin Cîțu și miniștri, foto: Hotnews.ro

Național

Lista reformelor asumate de guvern pentru a primi bani pe PNRR

Pensiile nu vor crește „ad hoc”, iar cele speciale vor fi modificate în măsura în care Constituția o permite. Vârsta de pensionare și stagiul de cotizare se vor schimba, iar cheltuielile cu salariile vor fi înghetate la nivelul anului 2019, scrie Hotnews.ro, care publică lista integrală a angajamentelor asumate de guvern astfel încât să poată fi accesați banii disponibili în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Lista integrală a angajamentelor, în formula în care au fost publicate de către Hotnews.ro:

1. Sistemul de pensii (trimitere în parlament în cursul acestui an)

 • Prevederile Legii nr. 127/2019 sunt retrase, inclusiv cele legate de modificarea perioadei contributive ​​de 25 de ani.
 • Cheltuielile cu pensiile menținute la niveluri similare – nu sunt prevăzute creșteri ad-hoc ale pensiilor pe termen scurt și mediu.
 • Creșteri țintite pentru beneficiarii de pensii minime pentru a le permite să treacă peste pragul sărăciei.
 • Introducerea de noi stimulente fiscale pentru a prelungi viața profesională dincolo de vârsta normală de pensionare.
 • Pensiile speciale sunt simplificate în măsura în care o permite Constituția.
 • Introducerea unui nou sistem bazat pe o formulă de calcul stabilă și o indexare automată a pensiilor, în timp ce indicele de corecție este eliminat.
 • Se elimină pensionarea anticipată.
 • Digitalizarea tuturor dosarelor de pensii fără creșterea pensiei medii (în afară de modificările privindu-i pe beneficiarii de pensii minime).
 • Corelarea vârstei de pensionare atât la bărbați cât și la femei cu speranța de viață până în 2035.
 • Sustenabilitate îmbunătățită pentru Pilonul 2, revenind la unele dintre prevederile anterioare, digitalizând sistemul și permițând o alocare mai diversificată a activelor pentru a crește investițiile pe piața locală.

2. Politica fiscală (până în 2024)

 • Adoptarea unor sisteme moderne de gestionare a riscurilor la nivelul ANAF.
 • Îmbunătățirea administrării marilor contribuabilili.
 • Introducerea unui model de administrare a veniturilor mai transparent și mai orientat către servicii.
 • Revizuire cuprinzătoare a sistemului fiscal pentru a identifica distorsiunile și domeniile care pot aduce venituri, în special pentru impozitul pe profit, impozitul pe venit și contribuțiile sociale.
 • Înghețarea numărului de bunuri și servicii supuse unor cote reduse de TVA (9%) sau foarte reduse (5%).
 • Renunțarea treptată la stimulentele fiscale excesive, în special în cazul impozitului pe profit, impozitului pe venit și CAS.
 • Revizuirea principiilor de impozitare a proprietății, în special în ceea ce privește diferitele regimuri de impozitare a clădirilor în funcție de statutul proprietarului (persoană juridică sau fizică).
 • Introducerea stimulentelor pentru descurajarea plăților în numerar, în special între companii.
 • Cooperare mai bună între administrația fiscală și inspectoratele de muncă pentru combaterea economiei gri.
 • Prioritizarea proiectelor de mari investiții (în termeni de cheltuieli).
 • Implementarea unor analize de cheltuieli în domeniul sănătății și educației (urmate de alte sectoare).
 • Promovarea achizițiilor centralizate pentru eficiență și economia banilor publici.
 • Asigurarea unui rol consolidat al Consiliului fiscal în privința deciziilor bugetare.
 • Introducerea unui proces de bugetare multianuală, cel puțin din partea cheltuielilor.
 • Revizuirea principiului descentralizării fiscale.

3. Companiile de stat (2022 legislativ/2024 audit -restructurare)

 • Legea nr. 111/2016 corectată și actualizată pentru a asigura condiții de concurență echitabile.
 • Se renunță la toate derogările de la Legea nr. 111/2016.
 • Conducerile interimare pot fi permise numai în situații excepționale, care sunt clar menționate în lege.
 • Conducerile companiilor publice sunt depolitizate și profesionalizate în consecință.
 • Se creează un nou grup de lucru unic de supraveghere la nivelul SGG, în subordinea primului ministru, preluând unitatea de la Ministerul Finanțelor și primind responsabilități suplimentare de monitorizare și coordonare, precum și mecanisme adecvate pentru corectarea deciziilor.
 • Noua structură va putea decide împreună cu ministerele de resort cu privire la restructurarea, listarea sau închiderea companiilor de stat, în funcție de situația economică a fiecăreia.
 • Guvernul va propune o nouă strategie privind companiile de stat.
 • Va fi introdus un nou sistem de indicatori de performanță pentru membrii Consiliilor de Administrație, în funcție de care membrii CA-urilor vor fi remunerați.
 • Vor fi lansate proceduri de audit pentru companiile care sunt în situație proastă.
 • Vor fi lansate planurile de restructurare pentru companii auditate.

4. Salariile din sectorul bugetar (2022)

 • Cheltuielile publice cu salariile publice ca pondere din PIB sunt înghețate la nivelul anului 2019 (ca prag maxim).
 • Bonusurile și indemnizațiile sunt limitate, iar excepțiile nu sunt acordate ad-hoc.
 • Bonusurile de performanță se acordă pe criterii clar obiective definite în lege.

5. Crearea Băncii Naționale de Dezvoltare (2023)

 • Adoptarea legislației necesare operaționalizării și obținerii aprobării de la DG Concurență și a autorizației de la Banca Națională a României.
 • Integrarea celorlalte instituții financiare ale sistemului (FNGCIMM, FRC, EximBank, potențial altele), cel puțin pentru partea de garanție.
 • Trimiterea dosarului noii bănci operaționale pentru evaluarea pilonilor pentru a deveni partener de implementare în cadrul programului InvestEU.
 • Furnizarea de asistență tehnică către bancă, inclusiv de la IFI sau alte bănci naționale de promovare – Lansarea primelor instrumente financiare.

6. Administrație publică (2023)

 • Administrarea unui sistem național de recrutare în stil EPSO pentru guvernul central în 2022, urmat de o aplicație la scară națională bazată pe lecțiile învățate, începând cu 2023.
 • Introducerea unui nou sistem de planificare multianuală pentru nevoile de recrutare în sectorul public.
 • Introducerea unui nou sistem de recrutare pentru funcționarul public superior care interzice politizarea funcțiilor.
 • Introducerea unui nou sistem de promovare a funcționarilor publici.
 • Introducerea de mandate limitate de timp pentru funcțiile de conducere din serviciul public.

7. Justiție (2023)

 • O nouă strategie anticorupție pentru creșterea prevenirii și furnizarea de instrumente și resurse adecvate entităților relevante.
 • O creștere semnificativă a valorii veniturilor din infracțiuni și a confiscării bunurilor ilegale.
 • Revizuirea Codului penal și a Codului de procedură penală.
 • Îmbunătățirea managementului resurselor umane în procesul judiciar și dezvoltarea proceselor actualizate de recrutare și promovare.

8. Decarbonizarea (energia din surse regenerabile) transportului (2023)

 • Modificarea politicilor de tarifare a drumurilor de la o abordare bazată pe tonaj la o abordare bazată pe distanță.
 • Implementarea principiilor de impozitare ecologică.
 • Descurajarea înmatriculării mașinilor mai vechi de 15 ani.
 • Creșterea schemelor de casare pentru vehiculele poluante.
 • Încurajări fiscale prelungite pentru vehiculele cu emisii zero.
 • Suport pentru extinderea infrastructurii de încărcare a mașinilor.

9. Promovarea energiilor regenerabile (2023)

 • O mare parte din minele de exploatare vor fi puse în siguranță până în 2030 și toate vor fi închise până în 2032.
 • O nouă strategie privind hidrogenul va fi lansată și implementată, iar barierele de reglementare vor fi eliminate.
 • Înlocuirea treptată a capacităților de putere convenționale existente – Reforma pieței energiei electrice (introducerea CfD-urilor, PPA-urilor, CM; simplificarea procedurilor de acordare a licențelor și a permiselor etc.).

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Descoperă LAPIS Residence - un ansamblu rezidențial de top

Articole din categoria Național

Trafic

Tu știi în ce cartier stai?

Facebook

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top