Connect with us

Mobilizare rapidă în parlament pentru o lege inițiată de PNL care să-i apere pe dezvoltatorii imobiliari de ONG-uri

Național

Mobilizare rapidă în parlament pentru o lege inițiată de PNL care să-i apere pe dezvoltatorii imobiliari de ONG-uri

Senatul a aprobat luni un proiect de lege prin care ONG-urile mai au doar o perioadă foarte scurtă de timp ca să atace în instanță autorizațiile de construire și documentațiile de urbanism suspecte că au fost emise ilegal, scrie Hotnews.ro.

Inițiativa aparține a 21 parlamentari PNL și a fost dezbătută aprobată în procedură de urgență, în doar două săptămâni de Senat. Proiectul merge la promulgare, Senatul fiind cameră decizională.

Pe scurt, pentru autorizațiile de construire, termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenţie accesorie sau de intervenţie principală, este de 60 de zile din momentul în care informațiile au fost publicate de primării, s-a pus panou de șantier și s-a publicat un anunț într-un ziar. Acum acest termen este de 6 luni/1 an.

La documentațiile de urbanism, noul termen propus este de 1 an, față de 5 ani în legislația actuală. Ce modificări aduce proiectul de lege trimis la promulgare:

  • Informaţiile referitoare la principalele condiţii necesare a fi îndeplinite de solicitanţi, extrase din conţinutul autorizaţiei de construire şi al anexelor aferente, se fac publice în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii autorizaţiei şi trebuie să includă în mod obligatoriu următoarele: numărul autorizaţiei de construire şi data emiterii acesteia; titlul/descrierea proiectului; procentul de ocupare a terenului – P.O.T. şi coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.; retragerile construcţiilor de la limitele de proprietate; suprafeţele, construită la sol, construită pe fiecare nivel, construită desfăşurată; regimul de înălţime, numărul de niveluri subterane şi supraterane pentru fiecare construcţie, şi înălţimile construcţiilor, la cornişă şi maximă pentru fiecare construcţie; dacă a fost solicitat/obţinut avizul autorităţii competente în domeniul protejării patrimoniului cultural; dacă a fost solicitat/obţinut avizul autorităţii competente în domeniul protejării mediului; planul de situaţie și planuri cu toate faţadele. O parte din aceste informații se publică și acum pe site-urile Primăriilor, respectiv adresa, beneficiarul, clădirea aprobată și funcțiunea, iar în plus doritorii pot consulta autorizațiile de construire.
  • Odată cu publicarea informaţiilor pe pagina de internet şi/sau prin afişare la sediul autorităţii publice emitente, aceasta va consemna şi publica şi data finalizării operaţiunilor de publicitate a conţinutului autorizaţiei de construire.
  • După comunicarea autorizaţiei de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul are obligaţia, pe propria cheltuială, să noteze în cartea funciară a imobilului, precum şi într-un ziar de largă răspândire, informaţiile precum şi să amplaseze în şantier, la loc vizibil, panoul de identificare al investiţiei.
  • Conţinutul autorizaţiei de construire se consideră adus la cunoştinţa organismelor sociale interesate la data ultimei operaţiuni de publicitate, mai precis la data finalizării operaţiunilor de publicitate de către autoritatea publică, la data încheierii prin care s-a dispus notarea în cartea funciară, la data publicării informaţiilor menţionate într-un ziar de largă răspândire sau la data afişării panoului de identificare al investiţiei, indiferent care dintre aceste date survine ultima.
  • Pentru organismele sociale interesate, în litigiile ce vizează autorizaţiile de construire, termenul pentru formularea plângerii prealabile, dacă aceasta mai este obligatorie, este de 30 de zile şi începe să curgă de la data ultimei operaţiuni de publicitate, iar termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenţie accesorie sau de intervenţie principală este de 60 de zile şi se calculează de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau de la data expirării termenului legal de soluţionare a plângerii, indiferent care dintre aceste date survine prima.
  • Dacă plângerea prealabilă nu mai este obligatorie, pentru organismele sociale interesate, în litigiile ce vizează autorizaţiile de construire, termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenţie accesorie sau de intervenţie principală, este de 60 de zile şi începe să curgă de la data ultimei operaţiuni de publicitate.
  • În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile prevederilor art.7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare sau în termen de maximum 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a conţinutului actului care nu mai poate fi revocat, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anulare a actului în termen de maximum 60 de zile de la introducerea acţiunii în suspendare şi dacă fondul cererii de suspendare nu a fost soluţionat, instanţa învestită cu cererea de suspendare va constata această împrejurare şi va respinge cererea de suspendare ca lipsită de interes. Dacă suspendarea s-a dispus, aceasta încetează de drept şi fără nicio formalitate.
  • Pentru organismele sociale interesate, dreptul de a ataca hotărârile de aprobare se prescrie în termen de 1 an de la data aprobării. Acum termenul este de 5 ani de la data aprobării.

Citește textul integral, inclusiv cu reacții din partea societății civile, pe Hotnews.ro

Urmărește știrile APIX.ro pe WhatsApp

Articole din categoria Național

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top