Connect with us

PMI a autorizat lucrări de consolidare la versantul Țicău-Sărărie

Proiecte publice

PMI a autorizat lucrări de consolidare la versantul Țicău-Sărărie

Primăria Iași a emis o autorizație de construire pentru lucrări de consolidare a versantului Țicău-Sărărie, în cadrul unui proiect de amploare care are o valoare estimată de circa 190 milioane lei.

Autorizația emisă are în vedere zona str. Curelari – Hotin – trec. Hotin – bld. C.A. Rosetti – mal drept Cacaina – str. Poligon – cornișa superioară str. Sărărie și stradela Sărărie.

Prin documentația tehnică aprobată recent de plenul Consiliul Local, au fost proiectate următoarele tipuri de lucrări de intervenție:

  • lucrări de monitorizare geotehnică – se recomandă monitorizarea geotehnică prin măsurători inclinometrice
  • reabilitarea și reparația lucrărilor de consolidare existente
  • lucrări de consolidare proiectate: strucutura de sprijin din piloți forați din beton armat, zid de sprijin din beton armat, drenuri electropneumatice, drenuri sifon, chesioane din beton armat cu drenuri forate orizontal
  • lucrări de colectare, dirijare și evacuare ape
  • lucrări de amenajare și protecție antierozională teren

„Lucrările care urmează să se execute se vor realiza strict pe domeniul publice al Primăriei și în administrarea Primăriei. În cazul în care o parter din lucrări se vor executa pe teren proprietate persoane fizice se va obține acordul notarial al acestora pentru executarea lucrărilor de consolidare”, se arată în autorizația 102/2021.

Eliberea autorizației de construire creează premisele unei alocări bugetare pe anul 2021 și o eventuală lansare a licitației de execuție.

În decembrie 2020, plenul CL a aprobat documentația tehnică aferentă consolidării versantului Țicău-Sărărie: un proiect cu o valoare totală de 190 milioane lei. În total, este vorba despre o suprafață de 828 de hectare care a fost analizată de specialiști.

Perimetrul este delimitat astfel:

  • la sud: strada Cucu și strada Bașotă
  • la est: pârâul Calcaina și str. C.A. Rosetti
  • la nord: extravilanul comunei Popricani
  • la vest: str. Sărărie, șos. Sărărie, șos. Ștefan cel Mare, aleea Gr. Ghica Vodă și aleea M. Sadoveanu

Articole din categoria Proiecte publice

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top