Connect with us

PMI a autorizat lucrări de consolidare la versantul Țicău-Sărărie

Proiecte publice

PMI a autorizat lucrări de consolidare la versantul Țicău-Sărărie

Primăria Iași a emis o autorizație de construire pentru lucrări de consolidare a versantului Țicău-Sărărie, în cadrul unui proiect de amploare care are o valoare estimată de circa 190 milioane lei.

Autorizația emisă are în vedere zona str. Curelari – Hotin – trec. Hotin – bld. C.A. Rosetti – mal drept Cacaina – str. Poligon – cornișa superioară str. Sărărie și stradela Sărărie.

Prin documentația tehnică aprobată recent de plenul Consiliul Local, au fost proiectate următoarele tipuri de lucrări de intervenție:

  • lucrări de monitorizare geotehnică – se recomandă monitorizarea geotehnică prin măsurători inclinometrice
  • reabilitarea și reparația lucrărilor de consolidare existente
  • lucrări de consolidare proiectate: strucutura de sprijin din piloți forați din beton armat, zid de sprijin din beton armat, drenuri electropneumatice, drenuri sifon, chesioane din beton armat cu drenuri forate orizontal
  • lucrări de colectare, dirijare și evacuare ape
  • lucrări de amenajare și protecție antierozională teren

„Lucrările care urmează să se execute se vor realiza strict pe domeniul publice al Primăriei și în administrarea Primăriei. În cazul în care o parter din lucrări se vor executa pe teren proprietate persoane fizice se va obține acordul notarial al acestora pentru executarea lucrărilor de consolidare”, se arată în autorizația 102/2021.

Eliberea autorizației de construire creează premisele unei alocări bugetare pe anul 2021 și o eventuală lansare a licitației de execuție.

În decembrie 2020, plenul CL a aprobat documentația tehnică aferentă consolidării versantului Țicău-Sărărie: un proiect cu o valoare totală de 190 milioane lei. În total, este vorba despre o suprafață de 828 de hectare care a fost analizată de specialiști.

Perimetrul este delimitat astfel:

  • la sud: strada Cucu și strada Bașotă
  • la est: pârâul Calcaina și str. C.A. Rosetti
  • la nord: extravilanul comunei Popricani
  • la vest: str. Sărărie, șos. Sărărie, șos. Ștefan cel Mare, aleea Gr. Ghica Vodă și aleea M. Sadoveanu

Articole din categoria Proiecte publice

EXCLUSIV apix.ro:

Mobilitate urbană

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top