Connect with us

Postul de arhitect-șef al Iașului a fost scos la concurs

Postul este vacant din 2015

Utile

Postul de arhitect-șef al Iașului a fost scos la concurs

Postul de arhitect-şef al municipiului a fost din nou scos la concurs. Recrutarea o face Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP), iar concursul va avea loc pe 28 mai, la Bucureşti. Vezi anunțul publicat de ANFP.

Din Comisia de evaluare vor face parte şi reprezentanţi ai municipalităţii ieşene. ANFP organizează pentru a treia oară o astfel de probă, la primele două participând un singur candidat: actualul arhitect-şef Alexandru Mustiaţă, care a reuşit contraperformanţa de a pica de două ori testul.

Arhitecţii interesaţi să se înscrie în competiţie trebuie să-şi depună dosarul cel târziu până în ziua de 14 mai. Funcţia de arhitect-şef este una dintre cel mai bine plătite posturi la nivelul primăriei: salariul acestuia este pe a patra treaptă de ierarhizare în municipalitate, după primar, viceprimar şi secretar.

Venitul brut lunar ajunge la 13.363 lei (circa 8.000 lei net).

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare:

•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice1 lit.a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
•studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
•atestat eliberat de Registrul Urbaniştilor din România;
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Atribuţiile postului de arhitect şef:

-Coordonează , verifică şi răspunde pentru activitatea serviciilor subordonate;
-Propune şi coordonează strategia de dezvoltare urbană;
-Coordonează planurile de reabilitare urbană;
-Semnează toate documentele prevăzute prin lege;
-Coordonează realizarea băncii de date urbane;
-Verifică în teren şi soluţionează reclamaţiile şi sesizarile după caz cu acordul superiorilor direcţi;
-Vizează prin semnătură toate rapoartele de specialitate înaintate spre discuţie, avizare şi aprobare Consiliului Local care privesc responsabilităţile şi domeniile sale de activitate;
-Însuşeşte şi pune în aplicare actele normative specifice activităţii structurii de specialitate;
-Analizează şi pune în aplicare documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului;
-Informează compartimentele din structura coordonată sau după caz, alte direcţii din cadrul primăriei în legătură cu prevederile documentaţiilor de urbanism în vigoare.

Bibliografie concurs:

– Constituţia României, republicată;
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 350/2001 – privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările si completările ulterioare;
– Ordinul MDRAP nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism;
– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
– Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Descoperă LAPIS Residence - un ansamblu rezidențial de top

Articole din categoria Utile

To Top