Connect with us

Spitalul Covid-19: stadiul avizării de la fiecare instituție abilitată

Proiecte publice

Spitalul Covid-19: stadiul avizării de la fiecare instituție abilitată

Instituția Prefectului a transmis astăzi o informare presei cu privire la stadiul avizării Spitalului Modular dedicat pacienților Covid-19 care a fost amenajat la Lețcani. Zilele trecute, Consiliul Județean a inaugurat unitatea care funcționează ca secție exterioară, dar punerea în funcțiune trebuie să fie avizată de mai multe instituții.

În continuare, puteți consulta informarea trimisă de Prefectura Iași:

La solicitarea prefectului Marian GRIGORAȘ, conducatorii direcțiilor sau instituțiilor deconcentrate aflate în coordonarea Instituției Prefectului – Județul Iași vor dispune evaluarea cu prioritate și celeritate a documentațiilor depuse în vederea funcționalizării unității medicale mobile dezvoltate în comuna Lețcani.

În acest context informăm opinia publică asupra demersurilor întreprinse până în acest moment, astfel:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași:

  • a informat, în data de 10.07.2020, A.D.I. EURONEST cu privire la faptul că, pentru investiția „AMENAJARE TEREN – PLATFORMĂ BALASTATĂ”, nu este necesară obținerea avizului de protecție civilă;
  • a informat, în data de 10.07.2020, A.D.I. EURONEST cu privire la faptul că, în vederea avizării/autorizării din punctul de vedere al securității la incendiu pentru investiția „AMANEJARE TEREN, AMPLASARE MODULE PENTRU SPITALUL MOBIL COVID-19 REGIUNEA NORD-EST ROMÂNIA ȘI RACORD UTILITĂȚI” trebuie să revină cu o documentație tehnică conform Anexa 2 din oridnul MAI nr. 129/2016. Până la data prezentei informări documentația tehnică solicitată nu a fost depusă.

Agenția pentru Protecția Mediului Iași:

  • S-a depus la APM Iasi notificare în vederea emiterii acordului de mediu pentru lucrari de amenajare. APM Iași a emis pe 30.06.2020 Decizia de evaluare inițială prin care s-a decis continuarea procedurii prin prezentarea Memoriului tehnic în vederea emiterii Deciziei etapei de încadrare. Până la data prezentei informări nu s-a depus memoriul solicitat.

Direcția de Sănătate Publică Iași:

  • A avizat favorabil în data de 30.06.2020 investiția „Amenajare teren, amplasare module pentru Spitalul mobil COVID-19 regiunea Nord-Est România și record utilități.”
  • A efectuat evaluarea obiectivului în teren în data de 04.09.2020 realizând consilierea în vederea elaborării documentației de avizare;
  • A primit solicitarea 14320/07.09.2020 din partea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași privind aprobarea structurii organizatorice a unității cu Secția exterioară „Spital Mobil /Modular din containere de logistică medicală (250 de paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii COVID-19 la nivelul Regiunii Nord-Est” din localitatea Lețcani, judetul Iași, solicitare la care s-a raspuns în data de 09.09.2020 solicitându-se completarea de urgență a documentației, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății actualizată, cu modificări și completări, Ord. MAS nr. 1030/2009 și Ord. MS nr. 914/2006, prin depunerea de: Acte/Inscrisuri din care să rezulte dreptul de proprietate publică/ privată/ administrare/ închiriere asupra întregului obiectiv (teren, construcții modulare); Acte doveditoare privind transmiterea dreptului de administrare/ folosință etc, către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași, pentru obiectivul menționat; Copii ale contractelor ce au ca obiect preluarea și neutralizarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală; Copii ale contractelor privind furnizarea utilităților de către operatorii de apă/ canalizare, electricitate, gaze naturale, deșeuri menajere; Schițe detaliate pentru spațiile secției exterioare și memoriu descriptiv. Până la momentul prezentei informari nu s-au depus completările solicitate.
  • A primit solicitarea 14404/09.09.2020 din partea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași privind realizarea demersurilor necesare către Ministerul Sănătății în vederea modificării art. 19 din Legea 136/2020 în sensul inlocuirii / completării sintagmei „detașare” cu sintagma „detașare / delegare, după caz, și la același angajator cu secții exterioare”, solicitare care a fost transmisă în aceeași zi către Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență.

„Așa cum am făcut-o în toate discuțiile, publice sau private, despre acest subiect, reiterez și acum angajamentul instituțiilor aflate în coordonarea Instituției Prefectului – Județul Iași de a sprijini activ și constant echipa managerială a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” în vederea operaționalizării unității „Spital Mobil/Modular din containere de logistică medical (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”.
Instituția Prefectului este la dispoziția echipei de implementare a acestui proiect cu tot suportul necesar. Fiecare zi de întârziere poate să însemne afectarea sănătății unor oameni sau chiar pierderi de vieți omenești”, declară prefectul Marian Grigoraș.

Articole din categoria Proiecte publice

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top