Connect with us

Bugetul județului în 2024: 2 miliarde de lei – lista principalelor investiții [document]

Proiecte publice

Bugetul județului în 2024: 2 miliarde de lei – lista principalelor investiții [document]

Șefii Consiliul Județean (CJ) Iași au făcut o prezentare a bugetului județului în acest an: cheltuielile generale, care includ și instituțiile de sub autoritatea administrației județene, se ridică la aproape 2 miliarde de lei.

Potrivit CJ, cea mai mare pondere în buget este dată de cheltuielile din sistemul sanitar (un miliard de lei), urmate de cele din sectoarele asigurări și asistență socială (280 milioane lei), transporturi (220 milioane lei) și învățământ (175 milioane lei). Investițiile reprezintă aproape 30% din bugetul general.

În ceea ce privește investițiile, cele mai mari fonduri sunt alocate modernizării infrastructurii din transporturi – 182 milioane lei. În top urmează proiecte în sistemul educațional (137 milioane lei) și sănătate (120 milioane lei). În total, cheltuielile bugetului de dezvoltare ajunge la aproaep 530 milioane lei.

Parcurile industriale au o alocare de circa 20 milioane lei, respectiv Lețcani (13 milioane lei), Pașcani (4,3 milioane lei) și Holboca (450.000 lei). În cazul drumurilor, fonduri au fost alocate, printre altele, pentru DJ 249A (Mănzătești – Ungheni), DJ 201C (lim. jud. Neamț – Răchiteni – intersecție DN 28), DJ 282B (intersecție DN 24C – Bivolari – Traian – Spineni – intersecție DJ 282F), DJ 249 (Hermeziu – Vladomira), DJ 282D (Potingeni – Românești – Podu Iloaiei – Mădârjac), DJ 208I (Blăgești – Crivești – Vânători) sau DJ 282A (Popricani – Larga Jijia).

Alte exemple de investiții:

 • 6 057,00 mii lei – Extindere și dotare Unitate Funcțională Regională de Urgență în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sfânta Maria” Iași
 • 3.053,00 mii lei – Consolidare si reabilitare Corp C1 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași din Strada Dr. I. Cihac nr.30
 • 2 795,00 mii lei – Consolidare, modernizare și refuncționalizare clădire Spital Clinic de Pneumoftiziologie – Secția Pașcanu
 • 5 024,00 mii lei – Extinderea structurii spatiilor medicale ale Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii “Sfânta Maria” Iași – (documentaţii tehnico-economice (etapa II)
 • 5 370,00 mii lei – Consolidare, reabilitare și refuncţionalizare Pavilion Administrativ, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Parascheva” Iași
 • 767,00 mii lei – Consolidare și modificare gard din cărămidă existent – Spitalul Clinic de Boli Infecţioase, “Sfânta Parascheva” Iaşi
 • 6 464,00 mii lei – Extindere instalatie electrica Corp B, Et. 1 – Sectia Radiologie si Corp A, Parter – Secția UPU, Bucătărie și Spălătorie, conectare la utilități a echipamentelor
 • 775,00 mii lei – Amenajare spaţiu Laborator de Radiologie, Imagistica Medicala si Camera Radiologie UPU
 • 212,00 mii lei – Amplasare provizorie triaj acte in construcție ușoară fără fundații, în cadrul Spitalului Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași
 • 3 728,00 mii lei – Extindere clădire existenta pentru construire Centru de Neuroexcelență – Spitalul Clinic de Urgență “Prof. Dr. N. Oblu” Iași – actualizare studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de execuţie, DT în vederea obținerii de avize, acorduri si autorizatii
 • 357,00 mii lei – Consolidare, reabilitare, restaurare și refuncționalizare a clădirii pavilion C1(amfiteatru si biblioteca), pavilion C2, C3,C4,C5,C6 si holurile de legătura între aceste pavilioane – expertiza tehnica si documentație de avizare a lucrărilor de intervenții
 • 2 380,00 mii lei – Reabilitarea și modernizarea imobilelor cu numere cadastrale 161496 și 161497, situate în Str. Cuza Vodă nr.29, în care își desfășoară activitatea Filarmonica Moldova Iași,
 • 2 000,00 mii lei – Reabilitarea si modernizarea Filarmonicii Moldova Iasi
 • 241,00 mii lei – Restaurarea si consolidarea Palatului Sturdza din localitatea Miroslava, comuna Miroslava, Judeţul Iași – DALI, documentaţii pentru obținerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Descoperă LAPIS Residence - un ansamblu rezidențial de top

Articole din categoria Proiecte publice

To Top