Connect with us

CNAIR: stadiul proiectelor de autostradă din Moldova și Bucovina – o nouă licitație de execuție pe A7

Proiecte publice

CNAIR: stadiul proiectelor de autostradă din Moldova și Bucovina – o nouă licitație de execuție pe A7

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prezentat o situația actualizată cu stadiul proiectelor de autostradă din zona de nord-est a țării la începutul anului 2022, situație din care rezultă că, în perioada următoare, va fi lansată o nouă licitație de execuție pentru lucrări.

Cel mai avansat proiect continuă să fie autostrada A7, dar cel mai „nesatisfăcător” ritm este chiar pe sectorul de drum care tranzitează județul Iași. În cazul A7 va fi lansată următoarea licitație de execuție, respectiv pentru cel de-al doilea tronson.

Stadiul autostrăzii A7

 • tronsonul Ploiești – Buzău (63 km) se află în fază finală de evaluare a celor 39 de oferte pentru construcția acestui tronson, cu precizarea că licitația este împărțită în trei loturi. Valoarea estimată totală a lucrărilor se ridică la circa un miliard de euro
 • tronsonul Buzău – Foșcani (82 km). Proiectul tehnic a fost recepționat la mijlocul lunii decembrie 2021. Indicatorii tehnico-economici urmează să fie aprobați de către Guvern. De asemenea, este întocmită documentația necesară demarării procedurii de achiziție publică pentru faza de execuție lucrări
 • tronsonul Focșani – Bacău (96 km). În prezent, proiectul tehnic este pe cale de a fi finalizat, iar avizul de gospodărire a apelor este în etapă finală de emitere. În același timp, procedura pentru obținerea acordului de mediu a intrat în etapă finală
 • tronsonul Bacău – Pașcani (77 km). Cele mai mari probleme sunt pe acest sector: „Ritmul (investigațiilor geotehnice, n.r.) este nesatisfăcător pentru că Prestatorul nu reușește să mobilizeze în teren numărul de utilaje asumate în cadrul ofertei depuse. Au fost instituite mecanismele contractuale, iar în prezent, Prestatorul acumulează penalități de întârziere în cuantum de 0.001 % din valoarea de contract / zi de întârziere. La ora actuală sunt mobilizate în teren doar 4 din cele 5 instalații de forat declarate în oferta tehnică” – CNAIR.

Probleme similare ca pe tronsonul Bacău – Pașcani sunt și pe sectorul Pașcani – Suceava – Siret, drum care va fi făcut în regim de autostradă și care asigură continuitatea autostrăzii A7 până în nordul țării.

Vezi imaginea la dimensiuni mai mari

Stadiul autostrăzii A8

 • tronsonul Târgu Neamț – Iași – Ungheni (100 km). În data de 21.12.2021 a fost emis Guidance Note nr. 1 de către experții Jaspers privind analiza asupra documentației etapei 1 a Analizei Multicriteriale. Punctul de vedere al experților Jaspers a fost transmis Prestatorului iar în prezent documentația pentru această etapă a Analizei Multicriteriale este în curs de revizuire. Prestatorul s-a remobilizat în teren pe data de 06.01.2022 unde a detașat 3 echipe de execuție a forajelor. Pe sectorul cuprins între Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos, continuă investigațiile geotehnice iar până în prezent au fost realizați 3.650 metri liniari de foraj din totalul de 6.242 m propuși. Inclusiv pentru sectorul dintre Târgu Frumos și Lețcani au fost demarate investigațiile geotehnice pentru cei 2.205 metri liniari de foraj propuși.
 • tronsonul Târgu Mureș – Târgu Neamț (211 km). În data de 07.12.2021, Prestatorul a înaintat Studiul de fezabilitate pentru Autostrada Târgu Mureș – Tărgu Neamț, Revizia 3. Documentația a fost predată pentru întreg obiectivul Autostrada Târgu Mureș – Târgu Neamț. În perioada 07.12.2021-27.12.2021, documentația a fost analizată de către Departamentele de specialitate din cadrul CNAIR S.A., pentru a verifica dacă au fost implementate observațiile emise anterior și pentru a se stabili dacă nivelul de calitate al documentației transmise corespunde cu cel solicitat prin Caietul de sarcini. În data de 28.12.2021 au fost emise observații cu privire la conținutul acesteia. În data de 23.12.2021 au fost transmise documentațiile pentru încheierea protocolului cu ABA Mureș (corespunzător Secțiunii I, II) și ABA Siret (corespunzător Secțiunii II, III). Pentru obținerea Acordului de mediu, au fost emise: Decizia etapei de evaluare inițială, nr. 13118/18.11.2021 pentru Secțiunea I: Târgu Mureș – Miercurea Nirajului și legătura la Autostrada A3 (2,4 km) și Decizia etapei de evaluare inițială nr. 9986/08.12.2021 pentru Secțiunea III: Leghin – Târgu Neamț. Au fost elaborate și Memoriile de prezentare pentru Secțiunea I: Târgu Mureș – Miercurea Nirajului și legătura la Autostrada A3 (2,4 km) și pentru Secțiunea III: Leghin – Târgu Neamț, care urmează să fie depuse la APM Mureș și la APM Neamț.

Stadiul celorlalte proiecte importante pentru zona de nord-est a țării

 • autostrada Brașov – Bacău (165 km). Analiza multicriterială de traseu (AMC2) a fost finalizată iar în data de 10.12.2021 a fost avizată în cadrul C.T.E. – CNAIR S.A. Proiectantul a transmis temele de proiectare pentru realizarea Studiilor de teren (arheologice, topografice, geotehnice și de mediu). Vor fi demarate activitățile pentru obținerea Certificatului de Urbanism și a Acordului de Mediu.
 • drumul expres Foșcani – Brăila (76 km). În prezent se află în derulare etapa finală pentru realizarea Analizei multicriteriale de traseu (AMC2), în urma căreia va fi stabilită varianta de traseu optimă.
 • drumul expres Brăila – Galați (11 km). Contract pentru Proiectare și execuție în derulare semnat în aprilie 2021.
 • drumul expres Tișița – Albița (76 km). Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1, se află în curs de realizare. În urma acesteia vor fi stabilite minim două variante de traseu, care vor fi analizate detaliat în Analiza Multicriteriala de Traseu Etapa 2. La momentul actual este studiată posibilitatea realizării la nivel de drum expres a sectorului rutier dintre Tișița și Albița sau la nivel de Drum TransRegio. Necesitatea analizei în cauză a apărut în urma rezultatelor obținute în cadrul AMC1, conform cărora rata de rentabilitare a proiectului (profitabilitatea proiectului de investiții) este foarte scăzută în raport cu cerințele de eligibilitate impuse pentru proiectele care beneficiază de finanțare nerambursabilă. CNAIR S.A. analizează posibilitatea realizării sectorului rutier dintre Tișița și Albița la nivel de drum expres sau la nivel de Drum TransRegio, deoarece această modificare este una substanțială pentru contractul de servicii, în conformitate cu LEGEA Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.
 • drumul expres Bacău – Piatra Neamț (61 km). În luna decembrie 2021, a fost avizată în cadrul C.T.E. CNAIR S.A. documentația pentru Analiza Multicriterială de Traseu, Etapa 2, în urma căreia au fost stabilită și definitivată varianta de traseu a drumului expres. În prezent, Prestatorul întocmește temele de proiectare pentru realizarea Studiilor de teren (arheologice, topografice, geotehnice și de mediu). Au fost obținute certificatele de urbanism de la CJ Neamț ( nr.662/10.01.2022) și CJ Bacău (nr.1183/13.01.2022). Sunt în desfășurare activitățile pentru obținerea Acordului de Mediu.
 • drumul de mare viteză Vatra Dornei – Suceava (107 km). În prezent, se află în procedură de revizuire Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1 revizia 1. În urma acesteia vor fi stabilite minim două variante de traseu, care vor fi analizate într-un mod mai detaliat în Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2. Asupra documentației Analizei Multicriteriale de Traseu, Etapa 1, Beneficiarul a formulat observații în data de 04.11.2021. A fost demarată și etapa de consultare publică a variantelor de traseu propuse și au fost solicitate punctele de vedere ale autorităților locale, privind variantele clasate pe primele 2 poziții. Imediat după stabilirea și avizarea traseului optim va fi demarată campania de realizare a investigațiilor de teren, activitățile de obținere a Certificatului de Urbanism și a Acordului de Mediu. În data de 08.12.2021 a avut loc o nouă discuție între CNAIR S.A. și Prestator pe tema observațiilor la conșinutul Analizei Multicriteriale de Traseu, Etapa 1.

Articole din categoria Proiecte publice

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top