Connect with us

Iași: Restricțiile în contextul Covid-19, prelungite până pe 2 decembrie

Local

Iași: Restricțiile în contextul Covid-19, prelungite până pe 2 decembrie

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a prelungit cu două săptămâni perioada în care pe raza municipiului Iași sunt valabile mai multe restricții în contextul pandemiei Covid-19. Aceste măsuri au fost adoptate acum 14 zile, după ce Iașul a trecut de pragul de 3 cazuri la o mie de locuitori. Între timp, în municipiu rata de incidență a ajuns la 5, fiind înregistrate peste 6.200 de cazuri active.

APIX.ro redă integral comunicatul CJSU pe tema prelungirii restricțiilor:

HOTĂRÂRE privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 18.11.2020 

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 374/30.10.2020 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 18.11.2020 ;

          În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

          În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Având în vedere Analiza privind incidența cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile la nivelul județului Iași realizată de Direcția de Sănătate Publică Iași și înregistrată la Instituția Prefectului județul Iași cu nr. 20763/18.11.2020, pe baza datelor statistice actualizate privind evidența populației puse la dispoziție de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Iași;

Ținând cont de faptul că evaluarea realizată pe baza factorilor de risc indică necesitatea menținerii unui răspuns amplificat la situația de urgență determinată de răspândirea noului coronavirus la nivelul municipiului Iași;

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 967/12.11.2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Având în vedere că în municipiul Iași, rata de incidența cumulată a cazurilor de SARS CoV-2 în ultimile 14 zile nu a scăzut sub valoarea de 3/1000 locuitori (prag stabilit de Institutul Național de Sănătate Publică București ca fiind valoarea peste care probabilitatea răspândirii bolii devine crescută), la data prezentei hotărâri înregistrându-se incidența de 5/1000 de locuitori, se mențin pentru următoarele 14 zile, începând cu ora 00:00 a zilei de 19.11.2020 până la ora 24:00 a zilei de 02.12.2020, următoarele măsuri:

1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor și a operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, este interzisă.

2. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare și din spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități de cazare.

3. este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile prevăzute la punctele 1 și 2.

4. organizarea și desfășurarea în interior a activităților cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, este interzisă.

5. activitatea cu publicul a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

6. activitățile de organizare și desfășurare în aer liber a spectacolelor de tipul drive-in, spectacolele, concertele, festivalurile publice și private sau alte activități şi evenimente culturale sunt interzise.  

7. desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private este interzisă.

8. activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, sunt interzise.

9. organizarea de evenimente private, pe întreaga perioadă a stării de alertă pe teritoriul României, (nunți, botezuri, mese festive etc) atât în spații deschise cât și închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente este interzisă.

10. circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri este interzisă.

11. se menține măsura suspendării activității pieţelor agroalimentare în spaţii închise, târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare. Este permisă doar activitatea pieţelor agroalimentare, inclusiv a pieţelor volante organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

Art. 2 Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020.

Art. 3 Comitetul Local pentru Situații de Urgență Iași are obligația informăriioperatorilor economici/instituțiilor care desfășoară activitățile menționate în prezenta hotărâre, despre măsurile adoptate.

Art. 4  Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași.

Urmărește știrile APIX.ro pe WhatsApp

Articole din categoria Local

Hover Image with Link

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top