Connect with us

La Iași și machetele au început să fie greu de întocmit: deficiențe majore în cazul „centurii Est”

Proiecte publice

La Iași și machetele au început să fie greu de întocmit: deficiențe majore în cazul „centurii Est”

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) reproșează proiectantului „centurii Est” a Iașului întârzieri și deficiențe în întocmirea documentațiilor de proiectare (studiu de prefezabilitate și cel de fezabilitate), compania vizată fiind o firmă orădeană (Proiect Construct Regiunea Transilvania).

Într-o adresă publicată pe site-ul Camerei Deputaților, sub forma unui răspuns la interpelarea unui deputat ieșean (Alexandru Muraru), MTI enumeră principalele probleme cu care se confruntă proiectul. Ideea realizării acestui drum este prinsă în PNRR pe o listă de rezervă, dar fără a avea vreo șansă de a prinde și finanțare.

„Centura Est” este un proiect susținut de societatea civilă, prin intermediul asociațiilor care militează pentru construirea de autostrăzi. Actualul traseu propus – care va suferi probabil modificări în urma realizării documentaţiilor tehnice (vor fi analizate trei variante) – tranzitează comune precum Schitu Duca, Comarna, Ţuţora şi Ungheni, ocolind, în principal, localităţile Poieni, Schitu Duca, Stânca, Osoi, Chicerea, Tomeşti şi, nu în ultimul rând, Iaşi.

Traseul propus inițial

APIX.ro preia din adresa MTI principalele informații despre acest proiect:

 • întârzierile înregistrate au fost cauzate de mobilizarea redusă din partea proiectantului. Ținând cont de faptul că documentația aferentă studiului de prefezabilitate, predată de către proiectant, prezintă deficiențe și necorelări între informațiile prezentate, necesitând completări, acest lucru cauzează și termene de predare întârziate pentru celelalte documentații de proiectare
 • demararea etapei de elaborare a studiului de fezabilitate va fi inițiată după avizarea în cadrul CTE – CNAIR, CTE – MTI a studiului de prefezabilitate și obținerii avizului Ministerului de Finanțe, iar finalizarea studiului de fezabilitate se va realizat în termen de 12 luni de la începerea Etapei a II-a, în situația în care nu există întârzieri în realizarea studiilor de teren, obținerii avizelor din partea instituțiilor cu rol avizator, cât și mobilizării proiectantului
 • în ceea ce privește începerea activităților de proiectare și execuție, precizăm faptul că procedura de achiziție publică se va realiza într-o etapă ulterioară aprobării indicatorilor tehnico-economici
 • până la data prezentei, proiectantul a predat doar studiul de prefezabilitate, care necesită completări în vedere obținerii unei documentații mature, care să corespundă cerințelor contractuale și legislației în vigoare
 • traseele propuse de către proiectant în cadrul documentanției antemenținate nu au suferit modificări, acestea urmând să fie studiate, în detaliu, în cazul analizei multicriteriale de traseu, documentație care este parte integrantă din studiul de fezabilitate
 • valoarea estimată a investiției poate fi stabilită după finalizarea studiile de fezabilitate

Principalele lucrări propuse în cadrul proiectului sunt:

 • 29 km de drum național din care 24 km de drum nou
 • 5 noduri rutiere cu Autostrada A8, drumurile naționale și județene de pe traseu
 • reabilitarea a 5 km de drum național
 • 2 debleu/tuneluri (1 tunel/debleu de 1,5 km)
 • pod peste calea ferată
 • poduri peste Jijia Veche (1) și Jijia/Bahlui (1)

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Descoperă LAPIS Residence - un ansamblu rezidențial de top

Articole din categoria Proiecte publice

To Top