Connect with us

Primăria va împrumuta încă 30 mil. euro pentru construirea depoului Dacia: valoarea creditului BERD va crește până la 50 mil. euro

randare depou

Proiecte publice

Primăria va împrumuta încă 30 mil. euro pentru construirea depoului Dacia: valoarea creditului BERD va crește până la 50 mil. euro

Primăria vrea să împrumute o sumă de până la 30 milioane euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), pe lângă cei 20 milioane euro contractați deja pentru trei investiții: construirea depoului Dacia, reabilitarea termică a 14 unități școlare și refacerea cinema Dacia.

Suplimentarea creditului BERD vine în condițiile creșterii valorii investiției de la Depou: în iulie 2022, consilierii locali au aprobat un deviz de lucrări care prevăd investiții totale de circa 46 milioane euro, suma pentru construcții și montaj fiind de 31 milioane euro.

„Valoarea a crescut din două motive. În primul rând, la început era prevăzută doar modernizarea infrastructurii existente, însă prin studiul de fezabilitate a rămas demonstrat că se impune realizarea unui depou nou și a unei zone de acces plus rond Dacia și pod peste pârâul Rediu complet modernizate. Au apărut motive noi și obiective generale noi. Inițial a fost un obiectiv, respectiv doar performanța energetică, iar uterior au fost luate în calcul încă două obiective generale: mobilitatea urbană și digitalizarea atât în depou, cât și la nivelul rețelei de transport tramvai”, a explicat Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al Primăriei.

Oficialul Primăriei a adăugat că un alt motiv a fost creșterea prețului la materiale de construcții, energie și echipamente cu o medie de 45-47%. Inițial, suma alocată prin creditul BERD pentru depou era în jur de 13 milioane euro. Odată suplimentat creditul BERD, Primăria poate lansa, în următoarele luni, licitația pentru lucrări.

Cu cât va crește gradul de îndatorare a Iașului

„Din analiza întocmită asupra implicațiilor suplimentării asupra gradului de îndatorare a rezultat că, prin contractarea acesteia, Municipiul Iași se încadrează în limita maximă de îndatorare (30%) prevăzută de legislația în vigoare, cel mai înalt nivel, de aproximativ 12%, înregistrându-se în anu 2025, acesta fiind anul în care unitatea administrativ-teritorială va începe rambursarea efectivă a împrumutului”, se arată într-un document-suport pentru aprobarea unei hotărâri în plenul Consiliului Local (CL) privind suplimentarea creditului BERD.

În prezent, gradul de îndatorare a Iașului este de 3,58%, cu precizarea că, în calculul acestei cote, nu sunt incluse credite pentru cofinanțarea proiectelor UE. Creditul are o scadență de 15 ani, iar condițiile sunt cele agreate cu BERD în toamna anului 2021, când a fost încheiat acordul de finanțare pentru suma inițială de 20 milioane euro.

Pentru depoul Dacia, lucrările propuse sunt următoarele:

 • se propune demolarea tuturor clădirilor existente în vederea refuncționalizării depoului
 • se propune menținerea parțială a platformelor ca fundație pentru infrastructură, în concordanță cu rezultatele expertizei tehnice ce va fi realizată în etapa de studiu de fezabilitate
 • redefinirea căilor de acces actuale pentru tramvaie și autobuze, separarea fluxurilor fiind imperativă
 • împrejmuire completă pentru asigurarea siguranței în exploatare
 • restructurarea tuturor sistemelor, incluzând semnalizarea și automatizarea, rețeaua de contact, rețelele interioare, instalațiile
 • sistematizare teren, lucrări de mediu, săpături și terasări (39.380 mp)
 • suprafață lucrări de intervenție și construcții (9.870 mp)
 • suprafața platforme și zone pentru depozitare interioare (2.000 mp)
 • drumuri interioare (420 m)
 • parcare acoperită (5.300 mp)
 • linie cale cu dispozitiv cale complet (3.200 m)
 • împrejmuire teren (1.040 m)

Durata de execuție a proiectului ajunge la 24 luni, perioadă din care 6 luni este rezervată pentru realizarea proiecutlui tehnic, obținerea autorizațiilor de construire și derularea procedurilor de achiziție pentru execuția de lucrări și servicii conexe.

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Descoperă LAPIS Residence - un ansamblu rezidențial de top

Editor al publicației APIX.ro, lucrează în presă din anul 2005. De-a lungul timpului, a colaborat cu instituții de presă centrale și locale.

Articole din categoria Proiecte publice

To Top