Connect with us

Primăria va începe să facă licitații de închiriere a domeniului public pentru comerț stradal

Local

Primăria va începe să facă licitații de închiriere a domeniului public pentru comerț stradal

Primăria va începe să facă licitații pentru închirierea de amplasamente în vederea comerțului stradal la 4 ani după ce Consiliul Concurenței a constatat că Iașul „distorsoniază mediul concurențial”. În acest sens, va fi aprobat un regulament de organizare și desfășurare a comerțului stradal, document lansat în dezbatere publică.

Principala noutate este că vor fi făcute licitații pentru toate acele amplasamente care nu sunt lângă un punct de lucru al unui comerciant – astfel de proceduri vor putea fi inițiate de Primărie sau de orice parte interesată. În schimb, locurile care sunt în fața unui punct de lucru vor putea fi atribuite direct către comerciantul interesat, în anumite condiții.

Regulamentul va intra în vigoare odată ce va fi aprobat de Consiliul Local. Documentul nu stabilește ce se-ntâmplă cu actualele contracte de închiriere, în condițiile în care nu există dispoziții tranzitorii.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru atribuirile directe

Atribuirea directă este prevăzută la art. 13 al regulamentului publicat de Primăria Iași. Amplasamentele situate în apropierea punctului de lucru cu sediul fix pentru amplasare terase, frigete sau frigidere vor fi atribuite fără licitație publică, la cererea deținătorilor spațiilor comerciale respective. Vor fi autorizate doar terasele din apropierea spațiilor unde se desfășoară activități specifice de alimentație publică (bar/restaurant, cofetărie-patiserie, etc), în următoarele condiții:

 • distanța de la terasă la grupul sanitar să fie de max. 50 m (măsurată de la cel mai apropiat punct al terasei la grupul sanitar sau accesul la locația în care se află grupul sanitar);
 • grupul sanitar trebuie să fie dotat corespunzător și compartimentat pe sexe;
 • lista de meniuri și prețuri să fie prezentată în limba română și într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană);
 • personalul de servire al terasei să fie calificat pentru activitatea de comerț cu produse alimentare și alimentație publică;
 • prezentare a ansamblului terasei: schiță, simulare foto; mobilier (calitatea materialelor ce compun mobilierul terasei); sistem de acoperire (umbrele sau pergole fixe și / sau retractabile); sistem de iluminat propriu; marcaje de delimitare a terenului închiriat se va face cu jardiniere cu flori sau alte elemente de design urban.
 • prezentarea, aspectul și ținuta personalului de deservire;
 • acordul Comisiei privind analiza situației amplasamentelor temporare pe locuri publice și a funcționării agenților economici pe raza Municipiului Iași h) plăcuțe de dirijare către grupurile sanitare

În ce condiții va fi organizată licitație

În ceea ce privește licitațiile, aceste proceduri sunt reglementate de articolele 8 – 12 ale regulamentului:

 • Amplasamentele pentru desfășurarea exercițiilor comerciale stradale, cu excepția teraselor în apropierea punctului de lucru, frigidere / frigete / lăzi frigorifice lângă punctul de lucru, vor fi atribuite în urma organizării unor licitații publice. Condițiile obligatorii pentru participarea la licitație vor fi stabilite în caietul de sarcini.
 • Inițiativa organizării licitației publice o poate avea autoritatea locală sau orice investitor interesat. Perioada pentru care se atribuie amplasamentele este de 5 – 10 ani. După expirarea acestei perioade, activitatea poate continua prin deciziile părților, prin contracte anuale actualizate cu indicele de inflație conform datelor INS.
 • Decizia privind organizarea licitației publice revine Consiliului Local, care hotărăște cu privire la: organizarea licitației publice pentru închirierea terenurilor aferente structurilor de vânzare; metoda de desfășurare a licitației publice; documentația de atribuire alcătuită din: caiet de sarcini, fișa de date a procedurii, contractul-cadru conținând clauze contractuale obligatorii, formulare și modele de documente.
 • Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente: descrierea imobilului (teren) care urmează a fi închiriat; precizarea activității pentru care se solicită închirierea imobilului; tipul structurii de vânzare ce urmează a fi amplasată; criteriul de atribuire a contractului de închiriere; prețul de la care începe licitația publică; declarația de participare la licitație; durata închirierii; schița imobilului – teren și planul de situație; regulamentul licitației; garanția de participare la licitație; Taxa de participare la licitație (aceasta este obligatorie și reprezintă 0,5% din valoarea de pornire a licitației, rotunjită la leu, prin adaos. Taxa de participare se achită pentru fiecare din imobilele aflate în oferta de licitație și pentru care ofertantul formulează cerere de participare).

Urmărește știrile APIX.ro pe WhatsApp

Editor al publicației APIX.ro, lucrează în presă din anul 2005. De-a lungul timpului, a colaborat cu instituții de presă centrale și locale.

Articole din categoria Local

Hover Image with Link

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top