Connect with us

Ședință comună a comisiilor de urbanism de la CL/Ce decizii au fost luate?

Utile

Ședință comună a comisiilor de urbanism de la CL/Ce decizii au fost luate?

Consilierii locali, membri ai Comisiei de urbanism și arhitecții din Comisia tehnică de urbanism s-au reunit în prima ședință comună pentru adoptarea unor decizii în special cu caracter organizatoric.

Comisia de urbanism arată o transparență în comunicarea informațiilor fără precedent: șeful Comisiei Iulian Nicolau a trimis presei inclusiv minuta reuniunii. În mandatul trecut, ziariștii aflau pe surse despre desfășurarea unei ședințe a Comisiei de urbanism a CL, iar în cazul celei tehnice, formată din arhitecți, nu a existat vreodată o informare.

Potrivit lui Iulian Nicolau, cele mai importante decizii au fost următoarele:

  • Participarea reprezentanților CATU (comisia de urbanism a CL, n.r.) în ședințele ordinare și/sau extraordinare ale CTATU (comisia tehnică formată din arhitecți, n.r.) în vederea informării acestora și analizei comune d.p.d.v. al oportunității investițiilor urbanistice în Municipiul Iași.
  • Aviz consultativ din partea CATU, transmis pe căile de comunicare publice, privind condițiile de desemnare a membrilor titulari și supleanți CTATU pentru perioada 2020 – 2024. Recomandările CATU privind desemnarea membrilor CTATU au fost:
  • Oricare dintre membrii CTATU propus de Ordinul Arhitecților din România filiala Iași (OAR), Asociația Arhitecților Iași filaila a Uniunii Arhitecților din România (UAR), Registrul Urbaniștilor din România filiala Iași (RUR) și/sau Direcția Județeană de Cultură Iași (DJCI) trebuie să nu fi avut în ultimii 4 ani (perioada legslativă anterioară) nicio Hotărîre de Consiliu Local (HCL) aferentă unei Documentații urbanistice și/sau Autorizație de construire anulate dintr-un motiv imputabil, aflat in aria de competență și/sau de verificare a profesionistului respectiv, prin Ordinul Prefectului și/sau Hotărâre judecătorească, sau aflate în cerere de anulare la una din instituțiile de mai sus, la momentul desemnării. Dacă una dintre situațiile anterioare se produce în timpul mandatului membrului CTATU desemnat, aceasta va duce la solicitarea de retragere a acestuia din componența CTATU, organizația profesională și/sau organismul local care a făcut desemnarea urmând a ocupa poziția vacantă prin numirea unui nou membru și validarea acestuia conform procedurilor legale.
  • Doar unul dintre membrii desemnați de către organizațiile profesionale din CTATU poate face parte din structurile de conducere ale acestora. Cel de-al doilea membru desemnat va fi selectat din cadrul organizației, prin votul membrilor acesteia, cu condiția îndeplinirii competențelor specificate în art.37 aliniatele 1.1., 3 din Legea 350/2001.
  • Imaginea publică a membrilor desemnați poate constitui un reper de selecție, generator de credibilitate publică și integritate, atât pentru CTATU, cât și pentru organizația profesională, aceasta urmând a analiza împreună cu membrul propus situațiile neconforme semnalate de presa locală și/sau națională referitoare la activitatea profesională a acestuia (dacă este cazul), în urma analizei interne, organizația profesională urmând să decidă în consecință.
  • Stabilirea componenței CTATU în conformitate cu recomandările stabilite de comun accord și revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționarea (ROF) până la data de 30 ianuarie 2021, urmate de informarea Primarului Municipiului Iași și prezentarea spre aprobare în Consiliul Local (CL) a noilor membri desemnați.
  • Înființarea în cadrul CTATU a unor subcomisii specializate, ca exemplu Subcomisia de Estetică Urbană, alegerea acestora urmând a fi stabilită prin ROF CTATU.
  • Transparența decizională prin comunicare publică privind activitatea comisiei și deciziile consultative emise, va fi implementată cu prioritate.
  • Decizia Primarului Municipiului Iași de generarea imediată a unui nou site alocat strict Urbanismului Municipiului Iași, gestionat de Direcția de Arhitectură și Urbanism (DAU), în responsabilitatea direct a Arhitectului Șef, platformă on-line la care vor avea acces toți decidenții implicați în activitatea de avizare a documentațiilor de urbanism și a autorizațiilor de construire.

Descarcă MINUTA ședinței comunei CATU – CTATU.

Articole din categoria Utile

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top