Connect with us

Stadiul proiectelor de infrastructură mare din zona de nord-est a țării

Proiecte publice

Stadiul proiectelor de infrastructură mare din zona de nord-est a țării

Activistul civic Adrian Covăsnianu, din cadrul Asociației „Moldova vrea autostradă”, a prezentat, în detaliu, stadiul fiecărui proiect de infrastructură mare din zona de nord-est a țării, după ce CNAIR a reluat ședințele săptămânale de informare cu societatea civilă.

APIX.ro preia postarea acestuia de pe Facebook și o prezentăm integral în rândurile ce urmează:

𝐈. 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚/𝐃𝐫𝐮𝐦𝐮𝐥 𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬 𝐀𝟕/𝐃𝐗 𝐏𝐚𝐬̦𝐜𝐚𝐧𝐢-𝐒𝐮𝐜𝐞𝐚𝐯𝐚-𝐒𝐢𝐫𝐞𝐭 (𝟏𝟎𝟏 𝐤𝐦)

Fază Proiect: Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic în lucru.

a) 𝑃𝑎𝑠̦𝑐𝑎𝑛𝑖-𝑆𝑢𝑐𝑒𝑎𝑣𝑎

Recent s-a aprobat HG de Indicatori Tehnico-Economici creându-se premisele lansării în viitorul apropiat a licitației de Proiectare și Execuție. Finanțarea este asigurată din PT 2021-2027 și lucrările sunt estimate a dura 30 de luni (6 luni – Proiectare Tehnică și 24 luni – Execuție)

b) 𝑆𝑢𝑐𝑒𝑎𝑣𝑎-𝑆𝑖𝑟𝑒𝑡

Studiul de Fezabilitate predat în format draft în 2023 a primit observații din partea CNAIR. Studiile geotehnice sunt finalizate, însă nu sunt aprobate toate tronsoanele de către CNAIR. Se estimează că în mai 2024 proiectantul va (re)depune SF-ul complet. Procedura de mediu a fost definitivată, în martie 2024 obținându-se Acordul de Mediu.

Proiectarea acestui tronson necesită accelerare, obținere Acord de Mediu, inclusiv avizare (CTE CNAIR, CTE MT, Aviz Interministeriala, HG de Indicatori) deoarece are o oportunitate de finanțare a execuției determinată de contextul războiului din Ucraina. Conform autorităților centrale, autostrada Pașcani-Suceava-Siret are resurse financiare asigurate din Programul Transport 2021-2027.

𝐈𝐈. 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐀𝟖 𝐔𝐧𝐠𝐡𝐞𝐧𝐢-𝐈𝐚𝐬̦𝐢-𝐓𝐠. 𝐍𝐞𝐚𝐦𝐭.

𝑎) 𝑝𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑛𝑔ℎ𝑒𝑛𝑖 (1,1 𝑘𝑚)

Fază Proiect: licitație de Proiectare și Execuție. În 2024 s-a reluat procedura de licitație, după o suspendare de 4 luni de zile. S-au depus oferte și săptămâna viitoare, conform termenelor de licitație, se poate desemna antreprenorul. Durata contractului: 24 de luni (6 luni-proiectare+18 luni-execuție lucrări)

𝑏) 𝑈𝑛𝑔ℎ𝑒𝑛𝑖-𝐼𝑎𝑠̦𝑖-𝑇𝑔. 𝑁𝑒𝑎𝑚𝑡̦ (100,14 𝑘𝑚)

Fază Proiect: Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic (în desfășurare). Recent, după o procedură de mediu extrem de mult întârziată (peste 12 luni față de calendarul inițial), s-a mai depășit o nouă etapă. Conform informațiilor comunicate de CNAIR s-a avansat în etapa de încadrare a proiectului, urmând a se realiza Studiul de Evaluare Adecvată a Mediului (SEA) respectiv Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM), dar fără Studiul de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă (SEICA). Într-o desfășurare fluentă, în vara anului acesta se poate obține Acordul de Mediu.

Studiile geotehnice nu sunt recepționate și implicit nici aprobate de CNAIR. În același timp, ca urmare a respingerii Studiului de Fezabilitate din partea beneficiarului, s-au formulat o serie de observații considerabile privind calitatea și cantitatea informațiilor din documentația tehnică. De la momentul respingerii SF, februarie 2024, proiectantul înregistrează penalități.

Reamintesc faptul că studiul de fezabilitate are o întârziere de peste 22 luni fără a lua în calcul timpul de la respingerea SF, respectiv februarie 2024.

Termen estimat de finalizare contract Proiectare Completă : 03.2025 (46 luni față de cele 25 luni inițiale!!!). Proiectarea drumului de legătură de la A8 la SRU și Aeroport va fi studiată în cadrul contractului de realizare a Variantei Ocolitoare Iași Est.

𝑐) 𝑇𝑔. 𝑁𝑒𝑎𝑚𝑡̦-𝑇𝑔. 𝑀𝑢𝑟𝑒𝑠̦ (211 𝑘𝑚): 3 secțiuni (S1, S2, S3)

𝑆1 – 𝑠𝑒𝑐𝑡̦𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 1 (1 lot)

Fază Proiect: Proiectare+Execuție (contract semnat). Contract semnat în februarie 2024. Ordinul de Începere a Lucrărilor este emis pentru finalul lunii mai 2024. Termen de execuție: 30 luni. Din păcate există șanse mari să nu se respecte condiția din PNRR: dare în exploatare în trimestrul III 2026.

Reamintesc faptul că secțiunea propusă de Moldova vrea autostrada în 2020 și inclusă în 2021 în PNRR are o perioada de implementare de 30 luni (6 luni Proiectare+24 luni Execuție).

𝑆2 – 𝑠𝑒𝑐𝑡̦𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 2 (6 loturi)

Determinat și de presiunea unificată a ONG-urilor de la Iași, CNAIR a lansat la licitație un prim lot, lotul 1b (Miercurea Nirajului-Sărățeni) la începutul lunii aprilie 2024. Finanțarea este asigurată din PT 2021-2027 și ofertele se depun până la finele lunii mai 2024. Durata contractului este de 90 luni din care Proiectarea durează 6 luni de zile și Execuția 24 luni, 60 luni fiind alocate perioadei de garanție a lucrărilor.

În funcție de finalizarea Auditului de Siguranță Rutieră și de analiza și recepționarea acestor documentații tehnice, CNAIR precizează că va lansa în procedură de licitație în mod etapizat și celelalte 5 loturi care vor completa sectorul montan pe relația Miercurea Nirajului-Sovata-Ditrău-Tulgheș-Pipirig-Vânători Neamț

𝑆3 – 𝑠𝑒𝑐𝑡̦𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 3 (1 lot)

Fază Proiect: Proiectare+Execuție (contract semnat). Deși avem Ordin de Începere Lucrări din februarie 2024, nu deținem informații despre stadiul documentației și când se estimează obținerea Autorizației de Construire. Reamintesc faptul că secțiunea propusă de Moldova vrea autostrada în 2020 și inclusă în 2021 în PNRR are o perioada de implementare de 30 luni (6 luni Proiectare+24 luni Execuție).

𝐈𝐈𝐈. 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐀𝟏𝟑 𝐁𝐫𝐚𝐬̦𝐨𝐯-𝐁𝐚𝐜𝐚̆𝐮 (𝟏𝟔𝟓 𝐤𝐦)

Fază Proiect: Licitație pentru Finalizarea Studiului de Fezabilitate. Stadiu: La peste 12 luni de la lansarea licitației, încă suntem în etapa de evaluare oferte și nu a fost desemnat proiectantul. Termen estimat elaborare Studiu de Fezabilitate – 24 luni

𝐈𝐕. 𝐃𝐫𝐮𝐦𝐮𝐥 𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬 𝐁𝐚𝐜𝐚̆𝐮 – 𝐏𝐢𝐚𝐭𝐫𝐚-𝐍𝐞𝐚𝐦𝐭̦ (𝟓𝟐 𝐤𝐦)

Fază Proiect: Studiu de Fezabilitate. Studiile geotehnice sunt finalizate. Studiul de Fezabilitate a fost predat la începutul lunii aprilie 2024, însă este incomplet lipsind documentația de identificare a proprietarilor, o serie de avize etc. Procedura de mediu este demarată, recent obținându-se Avizul de Gospodărire a Apelor.

𝐕. 𝐃𝐫𝐮𝐦𝐮𝐥 𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬 𝐅𝐨𝐜𝐬̦𝐚𝐧𝐢-𝐁𝐫𝐚̆𝐢𝐥𝐚 (𝟕𝟔 𝐤𝐦)

Fază Proiect: Studiu de Fezabilitate. Studiul de Fezabilitate (revizia îmbunătățită) a fost înaintată către CNAIR la începutul lunii aprilie 2024. Procedura de mediu este în desfășurare, depășindu-se etapa de încadare, Raportul de Impact asupra Mediului și Evaluarea Adecvată fiind depuse recent. Se lucrează la documentația de identificare a proprietarilor.

𝐕𝐈. 𝐃𝐫𝐮𝐦𝐮𝐥 𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬 𝐓𝐢𝐬̦𝐢𝐭̦𝐚-𝐀𝐥𝐛𝐢𝐭̦𝐚 (𝟏𝟔𝟎 𝐤𝐦)

Fază Proiect: Studiu de Fezabilitate. Un proiect extrem de slab susținut și dorit de autoritățile centrale, a mai depășit o nouă etapă, reușindu-se identificarea tuturor constrângerilor necesare în vederea stabilirii unui traseu (final). Urmează noi dezbateri în cadrul CJ Vaslui, Vrancea și Galați pentru agrearea traseului. Procedura de mediu nu avansează până nu avem un traseu definitivat și acceptat de toate u.a.t.-urile tranzitate.

𝐕𝐈𝐈. 𝐃𝐫𝐮𝐦 𝐄𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬 𝐒𝐮𝐜𝐞𝐚𝐯𝐚-𝐁𝐨𝐭𝐨𝐬̦𝐚𝐧𝐢 (𝟏𝟗,𝟓 𝐤𝐦)

Fază Proiect: Studiu de Fezabilitate+Proiect Tehnic (semnat). Recent s-a semnat contractul de Proiectare pentru drumul expres dintre cele 2 reședințe de județ. Sursa de finanțare este PT 2021-2027. Durata de execuție a proiectării este de 24 luni. Se așteaptă eliberarea Ordinului de Începere a Lucrărilor (de Proiectare).

𝐕𝐈𝐈𝐈. 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐎𝐜𝐨𝐥𝐢𝐫𝐞 𝐈𝐚𝐬̦𝐢 𝐄𝐬𝐭

Fază Proiect : Studiu de Prefezabilitate (PSF) + Studiu de Fezabilitate (SF). Întârziat cu multe luni față de estimarea inițială, într-un final s-a depășit etapa de analiză pe variantele de traseu. Se va studia în cadrul proiectului V.O. Iași și un traseu cu conexiune către Aeroport, SRU și A8. Se estimează că la finele lunii aprilie 2024 vom avea un traseul final. În scenariul extrem de pozitiv, către finalul anului 2024 s-ar putea finaliza și aviza Studiul de Fezabilitate.

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Urmărește știrile APIX.ro pe WhatsApp

Articole din categoria Proiecte publice

Hover Image with Link

Trafic

Tu știi în ce cartier stai?

Facebook

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top