Connect with us

Bazele școlare, deschise pentru elevi și studenți (regulament)

Utile

Bazele școlare, deschise pentru elevi și studenți (regulament)

Trei autorităţi locale vor încheia un parteneriat pentru a asigura acces liber la bazele sportive din incinta unităţilor şcolare preuniversitare. Protocolul va fi semnat între Primăria Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Poliţia Locală.

Terenurile vor fi deschise elevilor şi studenţilor pe durata vacanţelor şcolare, iar în timpul anului şcolar vor putea fi folosite doar în weekenduri.

REGULAMENT
privind accesul şi folosirea bazelor sportive din incinta unităţilor şcolare preuniversitare ale Municipiului Iaşi pe durata vacanţelor şcolare, dar şi în week-end-uri, pe tot parcursul anului

Art.1 Pentru asigurarea condiţiilor organizatorice şi materiale de practicare a educaţiei fizice şi sportului în bazele sportive din curtea unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Iaşi, pe care Inspectoratul Şcolar Şcolar Judeţean Iaşi le va desemna, elevii şi studenţii ieşeni se vor supune următoarelor reguli:
a) Elevii şi studenţii vor avea acces în bazele sportive din curtea unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Iaşi pe tot parcursul anului doar în week-end şi, zilnic, pe perioada vacanţelor, exceptând orele prevăzute pentru desfăşurarea evenimentelor sportive proprii.
b) Elevii şi studenţii vor avea acces în bazele sportive din curtea unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Iaşi indiferent dacă solicitantul învaţă sau nu în unitatea respectivă de învăţământ.
c) Pentru grupuri, accesul în incinta bazei sportive se realizează pe baza de rezervare la unitatea şcolară în cauză, coordonatorul grupului urmând să prezinte carnetul de elev sau student vizate la zi, însoţit de cartea de identitate, care va fi înapoiată la finalul activităţii sportive dacă se constată că nu s-a produs nici o pagubă materială respectivei unităţi.
d) Rezervarea se face pe bază de tabel, care va fi înmânat paznicului şcolii. Rezervarea are drept scop protejarea elevilor şi studenţilor care desfăşoară activităţi sportive în aşa fel încât să se prevină accidentele sau conflictele iar activitatea sportivă să se desfăşoare în condiţii de siguranţă.
e) Rezervarea presupune folosirea terenului timp de maxim 3 ore şi se face pentru un grup format din 4 până la 20 de tineri, numai în scopul desfăşurării unor activităţi sportive: fotbal, baschet, badminton etc.
f) Accesul individual în incinta bazei sportive se face pe baza cărţii de identitate, a carnetului de elev sau student vizate la zi. Dacă sunt însoţiţi de un adult, adultul va fi legitimat de agentii de pază pentru a dovedi gradul de rudenie cu participantul.
g) Accesul în baza sportivă va fi permis după un program stabilit de comun acord cu toţi partenerii implicaţi în acest proiect.
h) Accesul pe terenul de sport se face pe propria răspundere.
i) Este interzisă folosirea bicicletelor sau a trotinetelor în curtea şcolii. Acestea vor fi depozitate în imediata apropiere a terenului pentru a putea fi supravegheate de aparţinători sau cei implicaţi în activitatea sportivă. Unitatea de învăţământ în cauză nu îşi asumă răspunderea pentru bunurile elevilor/studenţilor sau aparţinătorilor.
j) Se interzice accesul în bazele sportive din curtea unităţilor de învăţământ preuniversitar din Iaşi a persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub influenţa alcoolului, a celor care încearcă sau introduc băuturi alcoolice în unitatea şcolară.
k) Se interzice fumatul şi practicarea jocurile de noroc în incinta bazei sportive.
l) Solicitanţii trebuie să deţină echipament sportiv adecvat anotimpului şi sportului practicat şi să îşi aducă propriile mingi/echipamente necesare desfăşurării activităţii sportive.
m) Elevii/studenţii se obligă să respecte regulile de conduită sportivă, ordinea şi liniştea publică, să respecte cu stricteţe orarul rezervat, să păstreze curăţenia, să folosească un limbaj civilizat şi să respecte bunurilor şcolii.
n) Eleviii/studenţii au obligaţia de a părăsi curtea şcolii la finalul programului rezervat sau la somarea agenţilor de pază. Membrii familiei (numai adulţi) au acces doar în curtea liceului cu scopul de supraveghere a minorilor aflaţi pe teren.

Art.2 Aplicarea măsurilor de la punctul 1 au drept scop încurajarea practicării educaţiei fizice şi sportului în comunitatea locală, într-un mediu organizat şi civilizat, prin descurajarea perturbării programului şcolar şi diminuarea riscurilor de vandalizare a acestor terenuri de sport.
Art.3 Conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Iaşi implicate în acest proiect vor afişa, la intrarea în bazele sportive, programul de folosire a acestora pe perioada vacanţelor şcolare şi în week-end-uri, pe tot parcursul anului. De asemenea, unitățile de învățământ vor desemna o persoană, un număr de telefon și/sau de e-mail unde se pot face rezervările.
Art.4 Poliţia Locală a Municipiului Iaşi va sprijini conducerile unităţilor de învăţământ aflate conjunctural în dificultate, prin aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială a ordinei şi a liniştii publice.
Art.5 În situațiile limită în care se impun, școala are dreptul de a modifica orarul de acces pe teren conform calendarului de evenimente şcolare şi extraşcolare. Şcoala are dreptul de refuza accesul elevilor/tinerilor şi a adulţilor care nu respectă regulile şi prevederile acestei proceduri.
Art. 6. Accesul în incintă bazei sportive a elevilor şi studenţilor se va face cu respectarea principiului nediscriminării şi înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii.
Art. 7. În cazul în care agentul de pază observă că nu sunt respectate regulile de mai sus, are dreptul de a soma participanții la părăsirea terenului şi a curţi şcolii. Agentul de pază va apela la ajutorul Poliţiei Locale /112 în cazul unor evenimente care pun în pericol integritatea și viaţa copiilor sau a însoţitorilor acestora – acte de violenţă, altercaţii, distrugerea bazei sportive, orice altă situaţie pe care agentul consideră ca nu o poate gestiona singur.
Art. 8. Prezenta procedură se aduce la cunoştinţa publică în condiţiile legii şi se comunică Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, Poliţiei Locale a Municipiului Iaşi, Direcţiei Juridice şi a Centrului de Informare pentru Cetăţeni, din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Urmărește știrile APIX.ro pe WhatsApp

Articole din categoria Utile

Hover Image with Link

Trafic

Tu știi în ce cartier stai?

Facebook

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top