Connect with us

Delgaz a investit 16,8 mil. lei în trei stații de transformare din județul Iași

Investiții private

Delgaz a investit 16,8 mil. lei în trei stații de transformare din județul Iași

Delgaz Grid, companie membră a Grupului E.ON România, a finaizat un proiect de investiții finanțat din fonduri europene, prin care stațiile de transformare Gorban, Pașcani și Hîrlău au fost modernizate și integrate în SCADA (Monitorizare, Control și Achiziții de Date).

Valoarea totală a proiectului este de 16,8 milioane lei din, care valoarea eligibilă este de 12,8 milioane lei (respectiv 10 milioane lei din FEDR, 1,76 milioane lei din Bugetul Național și 1,02 milioane lei cofinanțare), fiind implementat în perioada 18.12.2017 – 31.05.2021.

În contextul tranziției energetice, rețelele de energie trebuie să devină tot mai inteligente pentru a integra cât mai multă energie din surse regenerabile, spun oficialii companiei Delgaz. Practic, rețelele electrice reprezintă coloana vertebrală a tranziției către energia verde.

Proiectul finalizat se înscrie în strategia companiei de dezvoltare a unei rețele inteligente care să fie capabile să preia și să transporte energie din surse multiple și distribuite pe scară largă, de exemplu, turbine eoliene, sisteme de energie solară concentrată, panouri fotovoltaice.

Accesarea surselor de finanțare europeană reprezintă o prioritate pentru companie, spune Delgaz, în vederea realizării obiectivelor de modernizare și digitalizare a infrastructurii de distribuție a energiei electrice. La acest moment, șase proiecte, în valoare de circa 205 milioane lei, cu cofinanțări de 128 milioane lei, se află în diferite stadii de implementare.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1: Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producție.

Un proiect, similar cu cel tocmai încheiat, urmărește modernizarea a cinci stații de transformare din județul Vaslui, iar un altul vizează montarea a 10.000 de contoare inteligente pentru consumatori din municipiul Iași.

Alte două noi proiecte de investiții au primit aprobarea din partea autorităților responsabile: primul are ca obiectiv implementarea unui sistem de control inteligent al rețelei de distribuție de energie electrică (ADMS)  într-o zona omogenă cu consumatori preponderent casnici din municipiul Suceava, iar cel de-al doilea vizează modernizarea a 3 stații de transformare din gestiunea Delgaz Grid în scopul preluarii energiei electrice produse din resurse regenerabile in condiții de siguranță a funcționării la SEN – Stațiile Siret, Bucecea, Dorohoi.

În plus, un nou proiect cu finanțare europeană care vizează consolidarea competențelor digitale ale personalului companiei a primit aprobare din partea autorităților.

De asemenea, Delgaz Grid are în prezent implementare un proiect ce urmărește obiective de securitate cibernetică în valoare totală de 1 milion lei, din care 0,7 milioane lei reprezintă cofinanțare nerambursabilă.

Articole din categoria Investiții private

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top