Connect with us

PMI va reglementa urbanistic zona centrală: va plăti 3,1 mil. lei pentru o strategie în acest sens

Studii și analize

PMI va reglementa urbanistic zona centrală: va plăti 3,1 mil. lei pentru o strategie în acest sens

Zona centrală a Iașului va face obiectul unor reglementări urbanistice clar definite în urma lansării de către Primărie a unei licitație pentru întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), a unui regulament local de urbanism și, nu în ultimul rând, a unui ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate.

Zona cuprinde 18 situri arhelogice și 221 monumente istorice, iar terenurile sunt în suprafață totală de 186 hectare. Unul dintre situri („Centrul istoric și Curtea Domnească”) are o suprafață de 368 ha și va fi analizat integral în cadrului studiului de fundamentare istorico-științific al zonei centrale.

„În afara acestui areal de aproximativ 186 ha studiat în această lucrare, mai există aproximativ 229 ha de zona construite protejate la nivelul municipiului Iași care vor fi analizate ulterior prin alte lucrări similare cu aceasta”, se arată în caietul de sarcini.

Zona centrală care va face obiectului PUZ-ului (planșă inclusă în documentația de atribuire a contractului scos la mezat de către Primărie)

Conform documentației de atribuire, în primele 4 luni de la semnarea contractului trebuie elaborate studiile de fundamente, iar în următoarele 3 luni de la finalizare acestui proces trebuie întocmit un PUZ și un regulament local de urbanism, ambele documente într-o variantă preliminară.

În etapa a III-a, care va dura 2 luni, vor fi obține avizele și acordurile necesare documentațiilor de la instituțiile de resort și va fi elaborat un ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate. În final, pe perioada a 30 de zile, trebuie predate documentațiile finale (PUZ, regulament de urbanism și ghid fațade).

Printre principalele obiective ale lucrării propuse de PMI:

 • armonizarea propunerilor cu strategia spațială de dezvoltare Iași, cu planul de mobilitate urbană durabilă, cu planul de acțiune pentru energie durabilă, cu harta de zgomot și alte planuri sau strategii la nivel local, regional și național
 • evidențierea rolului de catalizator al zonei respective pentru dezvoltarea urbană, teritorială și regională
 • asigurarea continuității fizice, funcționale și spirituale a cadrului construit din mun. Iași și stimularea intereseului economic și cultural pentru utilizarea acestuia
 • protejarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural, a monumentelor istorice, a zonelor arheologice, a ansamblurilor arhitecturale, urbanistice deosebite și peisagistice remarcabile, monumente de for public, precum și a contextului și caracteristicilor care conturează semnificația lor istorică
 • protejarea, conservarea și punerea în valoarea a Mănăstirii Trei Ierarhi
 • reambularea ridicării topografice
 • actualizarea statului juridic și a circulației terenurilor
 • stabilirea opțiunilor populației în ceea ce privește identificarea tendințelor de dezvoltare pe zone în corelare cu punerea în valoare a elementelor de patrimoniu din zona centrală a mun. Iași
 • actualizarea regulilor urbanistice care să conducă la un mod de construire adecvat și coerent, pentru care să se poată emite autorizații de construire și fără alte documentații de urbanism aprobate. Se va avea în vedere nevoia de dezvoltare a zonei centrale, respectiv posibilitatea de dezvoltare a funcțiunilor mixte de-a lungul arterelor principale de circulație și propuneri de indicatori maximi
 • realizarea planului de măsuri pentru creșterea calității vieții comunității locale și care să permită formularea de obiective pentru care este posibilă obținerea de fonduri publice sau private, locale, naționale sau comunitare
 • realizarea ghidului de bune practici privind intervențiile publice și private în zonele protejate construite, în continuarea reglementărilor instituite
 • reconfigurarea, protejarea și valorificarea spațiilor verzi, spațiilor publice și elementelor de patrimoniu din zona de studiu
 • reconfigurarea circulației carosabile și pietonale

Articole din categoria Studii și analize

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top