Connect with us

Valea Lupului își extinde intravilanul cu zeci de hectare, iar unele terenuri se suprapun cu Valea lui David

Local

Valea Lupului își extinde intravilanul cu zeci de hectare, iar unele terenuri se suprapun cu Valea lui David

Suprafața intravilană a comunei Valea Lupului va crește până la 810 hectare, ceea ce înseamnă o majorare cu 43 hectare față de teritoriul intravilan existent (767 ha) care nu a mai fost modificat din anul 1997. Aproape jumătate din suprafață se suprapune cu situl Valea lui David, arie protejată.

„Această extindere apare ca urmare a modificării limitei intravilanului comunei Valea Lupului cu comuna sa componentă Valea Lupului, noua limită incluzând noi suprafețe de teren ocupate de construcții sau amenajări, precum și suprafețele de teren necesare dezvoltării comunei în următorii 5 -10 ani”, se arată în documentația depusă de autoritatea locală la Agenția pentru Protecția Mediului (APM).

APM a programat o dezbatere asupra Planului Urbanistic General (PUG) al comunei în data de 18 octombrie, la sediul Primăriei. „Terenul ce se dorește a se tranfera din intravilan în extravilan face parte din categoria terenului agricol, fiind suprapus parțial și pe teritoriul sitului protejat ROSCI0265 Valea lui David”, se arată în raportul citat.

Conform documentației, se au în vedere următoarele extinderi de suprafețe la nivelul zonelor comunei:

  • Zona pentru locuințe inițial se majorează datorită introducerii în intravilan a unor suprafețe de teren pentru construirea în principal de locuințe, dar se micșorează ca urmare a redistribuirii unor suprafețe pentru echilibrarea bilanțului către zonele de instituții publice și servicii (413 ha față de 481 ha în prezent). Având în vedere procentul de ocupare a terenului (POT) de 30% stabilit de către Regulamentul General de Urbanism pentru localitățile rurale, circa 30% din terenul agricol introdus în intravilan se va putea ocupa cu construcții de locuințe, restul rămânând în folosința deținătorilor, cu destinația de teren agricol, grădini de fațadă, spații verzi
  • Zona căi de comunicație rutieră se mărește ca urmare a introducerii unor porțiuni de drumuri în intravilan și a propunerii unor drumuri pe trasee noi. Restul zonelor funcționale rămân cu aceleași suprafețe aferente ca în bilanțul existent.
  • Zona de instituții și servicii de interes public se majorează ca urmare a redistribuirii unor terenuri din intravilan pe care se propune amplasarea unor obiective publice.
  • Zona de spații verzi, complexe sportive și de agrement se mărește ca urmare a introducerii unor terenuri, în intravilan cu destinația de spații plantate, parcuri, perdele de protecție și propunerii unor zone sportive, de agrement, turism și agroturism.
  • Zona pentru echipare tehnico-edilitară și Zona pentru gospodărie comunală și cimitire își mențin suprafețele existente.

Valea Lupului are o suprafață de peste 1.060 hectare, iar, după extinderea intravilanului, în extravilan vor rămâne 253 hectare. În ceea ce privește suprapunerea cu teritoriul sitului Valea lui David, este vorba de 20 hectare (suplimentar față de cele 10 ha existente) de terenuri introduse în intravilan.

Click pe imagine pentru a vedea întreg teritoriul comunei, alături de informațiile legate de suprapunerea cu Valea lui David
  • „Integritatea ariei protejate se menține prin protejarea habitatelor componente şi a speciilor de floră şi faună care le populează. Menţinerea suprafeţei habitatelor contribuie la păstrarea efectivelor în cadrul speciilor de plante şi animale de interes. Situl este clar delimitat de terenurile din jur, limita sa urmând marginile unor văi naturale și drumuri de pământ. Acoperă o suprafață de 1435 ha, având o formă alungită și relativ îngustă, fiind format din 3 sectoare dintre care unul este reprezentat de către aria protejată Fânețele Seculare Valea lui David. Teritoriul sitului a fost intens studiat în ultimii 30 de ani, flora și fauna prezentând o diversitate ridicată și un număr mare de 41 specii rare pentru țara noastră” – fragment din raportul de mediu.

Descarcă studiul de evaluare adecvată și raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, documente care cuprind detalii relevante despre extinderea intravilanului comunei Valea Lupului.

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Descoperă LAPIS Residence - un ansamblu rezidențial de top

Editor al publicației APIX.ro, lucrează în presă din anul 2005. De-a lungul timpului, a colaborat cu instituții de presă centrale și locale.

Articole din categoria Local

To Top