Connect with us

Refacerea fostului Palat Mihail Sturdza: Iasicon contestă rezultatele licitației

Repere istorice

Refacerea fostului Palat Mihail Sturdza: Iasicon contestă rezultatele licitației

Constructorul Iasicon a depus o contestație împotriva rezultatului licitației organizate de Compania Națională de Investiții (CNI) privind refacerea fostului Palat Mihail Sturdza, monument istoric situat în centrul Iașului și care aparține Mitropoliei Moldovei și Bucovinei (Facultatea de Teologie).

Procedura a fost lansată în martie 2021, iar valoarea contractului se ridică la circa 10 milioane euro. La licitație au fost depuse trei oferte, CNI comunicând rezultatul procedurii la începutul lunii noiembrie, dar fără a informa public și asupra numelui firme câștigătoare.

Din contestația făcută de Iasicon, putem afla că CNI a desemnat câștigătoare asocierea Smeogal Construct – Gruppo – Conedil, cu cinci subcontractanți: Kleeman Lift Ro, Katar Conneg, Fire Stopping Engineering, Maroco Systems și Electoconstrucția ELCO.

În sesizarea depusă la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), Iasicon acuză mai multe aspecte care țin de activitatea firmelor implicate în asocierea declarată câștigătorare:

  • oferta nu ar îndeplini cerințele din caietul de sarcini referitoare la personalul minim pentru execuția lucrărilor – persoana desemnată de ofertant nu deține toate atestările necesare îndeplinirii atribuțiilor conform tuturor lucrărilor ce fac obiectul lucrării
  • nu ar fi fost declarate facilitățile suport (resurse tehnice, logistice, administrative etc.)
  • prețul neobișnuit de scăzut al ofertei
  • ofertantul nu ar fi făcut dovada îndeplinirii cerinței privind experiența similară: maxim 2 contracte a căror valoare însumată să fie de 46 mil. lei, executate în ultimii 5 ani
  • ofertantul nu ar îndeplini condițiile de conformitate ale ofertei depuse în ceea ce privește executarea unor lucrări la montarea unui lift
  • neconcordanțe în privința acționaratului unui subcontractant (Kleeman Lift Ro)

„Prețul ofertat de asocierea declarată câștigătoare reprezintă 86,99% din valoarea contractului estimată de autoritatea contractantă, valoare care, raportată la obiectul contractului și categoriile de lucrări ce trebuiesc executate, este nejustificat de scăzut”, se arată în contestația Iasicon.

În final, Iasicon solicită CNSC anularea raportului procedurii și obligarea CNI la reluarea procedurii de atribuire de la etapa evaluării propunerilor tehnice și financiare depuse de ofertanți, cu reevaluarea ofertei declarate câștigătoare.

Terenul pe care se află fostul Palat Mihail Sturdza are o suprafață de peste 10.000 mp și este deținut de MMB din 1995.

Facultatea de Teologie Ortodoxă funcționează în fostul Palat Sturdza începând din anul universitar 1993-1994. În cadrul facultății funcționează patru specializări la nivel de licență, cinci programe de master și școala Doctorală. Pentru cei aproximativ 1.000 de studenți (la toate ciclurile de învățământ) se folosesc 23 săli de cursuri, seminarii și laboratoare. La acestea se mai adaugă patru cabinete pentru cadrele didactice, capela pentru practica liturgică a studenților și sala de consiliu profesoral.

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Urmărește știrile APIX.ro pe WhatsApp

Editor al publicației APIX.ro, lucrează în presă din anul 2005. De-a lungul timpului, a colaborat cu instituții de presă centrale și locale.

Articole din categoria Repere istorice

Hover Image with Link

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top