Connect with us

FOTO/SCHIȚE Tot ce trebuie să știi despre primul „cartier smart” al Iașului: zeci de clădiri pentru care sunt necesare 35.000 de locuri de parcare

Zona Moara de Vânt (sursă: captură video | ReporterIs)

Smart City

FOTO/SCHIȚE Tot ce trebuie să știi despre primul „cartier smart” al Iașului: zeci de clădiri pentru care sunt necesare 35.000 de locuri de parcare

Consiliul Local (CL) va aproba miercuri, 31 august, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru dezvoltarea zonei Moara de Vânt, un teren de peste 100 hectare, liber acum de construcții, și care se dorește a fi primul „cartier smart” al Iașului.

Planul a fost elaborat în anul 2021 de către firma SMM Invest din București, iar față de varianta inițială au fost aduse unele modificări. De remarcat că pentru realizarea proiectelor propuse de Primărie (lista integrală este la finalul acestui text) sunt necesare peste 35.000 locuri de parcare.

Terenul studiat prin PUZ (descarcă imaginea în format .pdf, format care permite o vizualizare detaliată a planului de construire)

Terenul studiat prin PUZ are o suprafață totală de 106 hectare și, în prezent, este liber de construcții. Amplasamentul a fost împărțit în șase unități teritoriale de referință care vor forma o zonă mixtă cu funcțiuni administrative, financiar bancare, comerciale, lăcașe de cult, cultură, învățământ, sănătate, amenajări sportive, agrement, turism și locuințe de serviciu.

În zona destinată spațiilor verzi, care ar urma să ocupe circa 30% din teren, vor putea fi amenajări precum: parcuri, scuaruri, patinoare artificiale, circulații pietonale, mobilier urban, terase și construcții pentru activități de comerț, inclusiv săli de evenimente în limita a 300 mp/ADC (arie desfășurată construită), respectiv în limita a maxim 100 persoane.

Potrivit indicatorilor urbanistici, înălțimea maximă a clădirilor va fi de 35 metri, iar imobilele în cazul cărora se va permite o astfel de înălțime vor fi în jurul Spitalului Regional de Urgență (aflat în centrul amplasamentului), pe latura estică și cea nordică. Clădirile vor putea avea maximum 10 etaje. De remarcat că, în prima variantă a PUZ-ului, regimul maxim era stabilit la 12 etaje.

Jumătatea din nord a Moara de Vânt: clădirea cu module este SRU. În jurul acestei clădiri sunt imobilele (cu roșu) care pot atinge un regim maxim cu 10 etaje.

În cazul SRU, regimul este cu parter și 8 etaje (28 metri), regim stabilit și pe terenurile din vecinătate de pe latura sudică a amplasamentului SRU. În schimb, la vest de viitorul spital, sunt prevăzute spații plantate. În restul zonei, vor fi permise clădiri cu un etaj (înălțime de 7 m), 2 etaje (10 m), 5 etaje (18 m), 8 etaje (28 m) și 9 etaje (30 m).

„Zona studiată cunoaște o schimbare masivă de-a lungul timpului, transformându-se din zonă preponderant agricolă în zona cu potențial imobiliar. Odată cu dezvoltarea orașului și tendințele acestuia de a acapara zonele limitrofe, se poate observa în partea de sud a zonei studiate apariția unor construcții private. Odată cu apariția acestor funcțiuni apare și necesitatea modernizării circulațiilor din drumuri de exploatare agricolă în drumuri asfaltate dar și dezvoltarea rețelelor și echipamentelor urbanistice”, se precizează în PUZ.

Care sunt principalele disfuncții ale primul cartier smart al Iașului

Potrivit proiectului urbanistic, principalele accesuri vor fi din str. Moara de Vânt și bld. C.A. Rosetti. „Circulațiile auto sunt subdimensionate și subdezvoltate pentru un obiectiv de interes municipal precum Spitalul Regional de Urgență Iași dar și alte funcțiuni generatoare de trafic ce vor fi implementate în zona studiată”, se arată în proiect. În context, amintim că există un plan de circulații prin care zona să fie conectată cu bld. Rosetti în 2-3 puncte prin intermediul unei noi rețele de drumuri.

Plan de încadrare a zonei – cu violet sunt principalele căi rutiere

Cele trei obiective majore (SRU, stadion și sală) vor fi fiecare într-un perimetru delimitat de străzi noi, cu două legături spre bld. C.A. Rosetti. „În partea de vest se realizează accesul din DN24 (bld. C.A. Rosetti, n.r) prin intermediul a două bretele cu sens unic și profil de 2 benzi fiecare, respectiv actuala str. Albineț în sens de urcare și o bretea nou propusă cu sens de coborâre de pe versant (pe lângă Poligon, n.r.). Legătura celor două bretele cu DN24 se va face prin intermediul unor benzi de accelerare sau decelerare, respectiv a unor bretele suplimentare care să facă legătura cu sensul opus de circulație, fără intersectarea fluxului general de circulație pe DN24 (pasaj denivelat)”, se arată în proiectul de PUZ.

Cele două bretele care leagă zona de bld. C. A. rosetti (culoare violet)

În același timp, cele două bretele de vest se unesc pe versant într-o circulație unică cu profil de 4 benzi, câte două pentru fiecare sens, până la interceptarea circulației majore propuse pe direcția nord-vest spre sud-est. „În zona de est, pe lângă circulația principală din direcția Aeroportului, se vor menține cele trei căi de acces existente din zona str. Moara de Vânt, acestea urmând să fie modernizate și redimensionate cu profil de câte 3 benzi, dintre care una cu circulație reversibilă”, se mai precizează în PUZ. Potrivit proiectului, toate străzile vor fi delimitate de spații verzi, circulații pietonale și piste pentru biciclete.

În plan sunt trecute și principalele probleme ale zonei:

 • accesibilitate scăzută
 • drumuri nemodernizate (de pământ)
 • zone cu restricții de construire (vecinătatea cu poligonul MAI și Aeroportul Iași
 • lipsa rețelelor edilitare în zonă
 • conformația parcelarului existent

Principalele căi de circulație propuse

 • DN24 (bulevardul C.A.Rosetti) – arteră cu două benzi pentru care sunt demarate studii privind modernizarea și supralărgirea acesteia până la atingerea unui profil de patru benzi, asigurând astfel un acces corespunzător din zona situată la nord de municipiul Iași, precum și ieșirea din Municipiul Iași pe direcția nord.
 • Strada Moara de Vânt, propusă pentru supralărgire la un profil de 3 benzi, din care una cu circulație reversibilă pentru preluarea traficului din și spre localitățile din zona metropolitană Aroneanu și Dorobanți, devenite sateliți ai municipiului Iași.
 • Autostrada A8 – Târgu Mureș – Iași – Ungheni, aflată la dată întocmirii prezenței documentații în curs de elaborare a Studiului de fezabilitate și a Proiectului Tehnic

Sunt necesare peste 35.000 de locuri de parcare

În planul urbanistic este prevăzut și un număr de total de locuri de parcare, care trece pragul de 35.000, astfel:

 • 2.500 locuri pentru stadion
 • 1.000 de locuri pentru sala polivalentă
 • 10 locuri pentru autocare
 • 33.382 de locuri pentru restul parcelelor: suprafața edificabilă totală este de 625.920 mp, iar la un coeficient de utilizare a terenului egal cu 4 rezultă o suprafață construită de maxim 2.530.680 mp

„ Valorile maxime de trafic care trebuie luate în calcul în situația puțin probabilă de maximă aglomerare a zonei pe parcursul desfășurării de competiții sportive simultan la stadion și sala polivalentă, este de maxim estimat la 38.382 autovehicule pentru care trebuie realizate locuri de parcare, număr pentru care, în studiile de circulație și trafic, se aplică coeficientii de corecție corespunzători menționați în normative și legislație”, se precizează în PUZ.

Toate terenurile colorate cu albastru sunt proprietăți private (persoane fizice sau firme) – imagine prelucrată de APIX.ro în baza informațiilor din PUZ

Lista proiectelor publice propuse de Primăria Iași, prin documente strategice de planificare și care figurează în PUZ:

 • Centru de date, servicii publice digitale și dezvoltare urbană – Construirea  unui centru pentru servicii publice digitale dedicat cetățenilor și mediului de afaceri, ce funcționează ca amplasament pentru centrul integrat de date municipale, în cadrul căruia sunt elaborate proiecte de dezvoltare urbană pe baza datelor disponibile la nivel teritorial;
 • Primii pași” – Unitate de învățământ ante preșcolar și preșcolar – îmbunătățirea calității vieții urbane prin asigurarea unor condiții optime de desfășurare a unui program instructiv-educativ copiilor de vârstă ante preșcolară și preșcolară ai angajaților SRU, centrelor de cercetare și ai altor locuitori/ angajați din   Smart District. Construcție clădire NZEB inteligentă, aprox. 100 locuri;
 • Școală inteligentă – Unitate de învățământ primar și secundar – îmbunătățirea calității vieții urbane prin asigurarea unor condiții optime de desfășurare a unui program instructiv-educativ copiilor de vârstă școlară ai angajaților SRU, centrelor de cercetare și ai altor locuitori/ angajați din Smart District. Construcție clădire NZEB inteligentă, aprox. 200 locuri;
 • Centru Regional de Cercetare în Inteligență Artificială – Construirea unui centru dedicat activităților de cercetare-dezvoltare în inteligență artificială și oferirea de servicii suport de incubare și accelerare pentru noi produse cu utilitate la nivel regional sau în cadrul arealului spitalului regional;
 • Smart Cities Innovation Space – hub de inovare – Spațiu pentru co-creare, incubare, prototipare și interacțiune între studenți, antreprenori, mediul universitar și de cercetare. Centrul ar include spații de lucru (co-working și birouri individuale), workshopuri și conferințe, incubator de afaceri, maker space (dotări pentru prototipare, 3D printing, ateliere de lucru);
 • DIH – Digital Innovation Hub;
 • Centru de cercetare medicală – Crearea unei structuri regionale și a unor activități formative de stimulare a dezvoltării și conectării cercetării universitare la dinamica nevoilor de studiu ale medicilor, farmaciștilor și celorlalte categorii de cadre medicale. Construirea unei/unor clădiri NZEB, cu suprafață estimată de 5000 mp, dotarea clădirilor și laboratoarelor;
 • Institutul Creierului – iBrains – Construirea unui centru destinat activităților de cercetare-dezvoltare cu abordare multidisciplinara în domeniile biologie moleculară, genetică, imagistică și capacități computaționale;
 • HUB de cercetare-dezvoltare în mobilitate inteligentă – Construirea unui centru dedicat cercetării-dezvoltării și formării resursei umane specializate în domeniul mobilității alternative și electromobilității;
 • Dezvoltarea de spații hoteliere, comerciale și de divertisment – Dezvoltarea și valorificarea turismului de afaceri, medical și de conferinţe, în vederea creșterii competitivității economice, prin construirea, dotarea de spații hoteliere, comerciale și divertisment;
 • Cartier rezidențial de locuințe de serviciu inteligente / verzi, inclusiv pentru personalul medical și de cercetare – Construirea unui cartier de locuințe de serviciu și implementarea soluțiilor inteligente de monitorizare, control și optimizare a sistemelor: termice, de securitate, ventilație, de apă potabilă și menajeră, de colectare a deșeurilor;
 • Open Wi-Fi – Implementarea unui sistem Wi-Fi care sa asigure accesul la internet gratuit în zona arealului spitalului regional;
 • HUB cultural multifuncțional – Construirea unui centru cultural și recreațional conform modelului bibliotecilor finlandeze, dispunând laolaltă mai multe facilități de culturalizare și petrece a timpului liber: bibliotecă, spațiu de joacă pentru copii, cafenele, spații de spectacole;
 • Centru Regional de Tineret Regina Maria – Construire clădire în proximitatea spitalului regional de urgență, cu 6 zone distincte de funcționalitate: sport (destinată competițiilor sportive), sala de recuperare/SPA, expozitională (destinata organizarii de targuri), office (2000 mp birouri), industrii creative (destinată sectorului IT, laboratoare, sali de conferintă), studiu (spații pentru activități extracurriculare, bibliotecă);
 • Smart grid – Dezvoltarea unei rețele electrice inteligente (smart grid) într-o zonă de locuințe de serviciu noi. Rețeaua de tip smart grid presupune mai multe componente: contoare inteligente pentru măsurarea consumului de energie electrică în toate apartamentele din zona respectivă, posturi de transformare inteligente, care vor gestiona fluxul de energie dinspre rețeaua principală, introducerea panourilor solare ca sursă alternativă de energie electrică în timpul verii, aplicație mobilă ce poate fi conectată la contoarele inteligente ale fiecărui apartament – introducerea unui sistem de bonificații (gameification) pentru gospodăriile cu consum redus de energie electrică etc.;
 • Sistem zonal de colectare a deșeurilor – Amenajarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor pe bază de automate cu funcție de recunoaștere a tipului de deșeu;
 • Sistem de iluminat public inteligent – Sistem autonom și adaptiv, ce utilizează o soluție inteligentă și interoperabilă de telegestiune a iluminatului public. Monitorizarea detaliată a rețelei electrice asigură un feedback în timp real a schimbărilor petrecute în întreaga rețea, reduce pierderile de energie și oferă instrumente avansate de optimizare a întreținerii. Proiectul vizează montarea stâlpilor de iluminat inteligenți și construcția/ dezvoltarea centrului de telegestiune (poate fi parte a unui centru de monitorizare și management al Smart District sau la nivel municipal);
 • Zonă funcțională verde – Amenajarea spațiilor verzi de la nivelul tramei stradale și a spațiilor de locuit prin adoptarea soluțiilor inteligente (irigare automată, senzori de sănătate a plantelor), alături de oferirea unor spații verzi ample destinate recreerii și practicării exercițiilor fizice în aer liber, într-un mediu plăcut, cu facilități specifice conexe (piste, terenuri etc.);
 • Parc inteligent – Amenajarea unui areal extins, de 10-15 hectare, într-un parc dotat „inteligent”, care să includă noi tipuri de mobilier stradal dotat cu elemente de „inteligență” distribuite de tipul „OSO” (Outdoor Smart Objects) sau mobilier de joacă și instrumente echipate cu senzori pentru monitorizarea utilizatorilor;
 • Infrastructură adaptată pentru mobilitate alternativă – Amenajarea tramei stradale cu spații destinate micromobilității și extinderea traseelor de autobuz și/sau tramvai în vederea facilitării accesului în zona spitalului;
 • Soluții de micromobilitate și e-mobilitate – Proiectul are în vedere echiparea districtului cu vehicule electrice de mică dimensiune (biciclete sau trotinete electrice/ sistem car sharing electric) cu care angajații și locuitorii să se poată deplasa mai eficient și crearea infrastructurii de încărcare pentru vehicule electrice;
 • Hub intermodal zonal – Construirea unui hub intermodal în proximitatea spitalului pentru diversificarea posibilităților de deplasare a populației (stație comună pentru tramvai, autobuz, biciclete, masini electrice);
 • Sistem inteligent de parcare – Amenajarea unor parcări cu senzori care monitorizează în timp real disponibilitatea locurilor de parcare, cu implementarea unui sistem de tarifare dinamică.

[P] Apartamente de vânzare și închiriat pe evo-imobiliare.ro

Urmărește știrile APIX.ro pe WhatsApp

Editor al publicației APIX.ro, lucrează în presă din anul 2005. De-a lungul timpului, a colaborat cu instituții de presă centrale și locale.

Articole din categoria Smart City

Hover Image with Link

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top