Connect with us

Mobilitatea urbană, reglementată prin lege: ce obligații vor avea primăriile? Benzi unice, sisteme SMART, zone cu emisii zero [document]

Smart City

Mobilitatea urbană, reglementată prin lege: ce obligații vor avea primăriile? Benzi unice, sisteme SMART, zone cu emisii zero [document]

Cel puțin 60% din populația Iașului va trebui să se afle la cel mult 500 metri distanță de o linie de transport public, iar primăriile vor fi obligate să instituie benzi dedicate pentru autobuze și tramvaie până cel târziu în decembrie 2025, sunt două dintre prevederile care apar în Legea mobilității urbane, proiect de act normativ publicat de Ministerul Dezvoltării și consultat de APIX.ro.

Legea va impune autorităților să ia măsuri de „calmare a traficului”, iar una dintre acestea face referire ca „pe anumite segmente de drum public din interiorul localităților să se stabilească o viteză de deplasare de cel mult 30 km/h pe prima banda de circulație”.

O altă regulă: toate municipiile din țară, indiferent de rang, vor fi obligate, din ianuarie 2026, să aibă Plan de mobilitate urbană durabilă. În prezent, un astfel de plan este necesar la accesarea fondurile europene, cel al Iașului fiind în perioada de revizuire.

Dezvoltare orientată spre transport public

Proiectul de lege reglementează modul de realizare a planurilor, planificarea și proiectarea, precum dezvoltarea orientată spre transportul public, enumerând seturile de principii care trebuie să stea la baza acestora.

„Municipiile reședință de județ trebuie să asigure că o cotă din stocul total de vehicule din categoriile M1, M2 și M3 ce sunt în proprietatea acestora și care sunt utilizate la transportul public de persoane să fie reprezentată de vehicule cu emisii 0”, este o altă obligație a Primăriilor, fiind date și mai mult termene de conformare, anul 2040 fiind termenul pentru ca cel puțin 50% din flotă să fie formată din vehicule cu emisii zero.

Planificarea și proiectarea rutelor de transport public în municipiul București și în municipiile de rangul I trebuie să urmărească îndeplinirea următoarelor ținte până la 31 decembrie 2030:

 • 90% dintre terenurile cu utilizare rezidențială din zonele deja urbanizate sau propuse spre urbanizare să aibă acces pietonal la rețeaua de transport public conform prevederilor din anexă;
 • instituțiile de învățământ, medicale, de îngrijire a vârstnicilor și comunitare să fie situate pe o rază de 300 de metri față de o stație de autobuz, de troleibuz, de tramvai, de tren ori metrou, existentă sau propusă;
 • stațiile de autobuz, troleibuz și tramvai din interiorul localităților să fie amplasate în zone atractive, la distanță de cel mult 400 m una față de alta, conform determinărilor autorităților contractante a serviciilor de transport public local de călători și coroborat cu specificul geografic și de densitate;
 • cel puțin 60% din populație se află la mai puțin de 500 de metri distanță de o linie de transport public unde frecvența maximă este de 20 de minute. Frecvența va fi stabilită în funcție de numărul de călători.

O altă obligație pentru municipiile de rang I, cum este și Iașul, prevede ca, până în decembrie 2027, să implementeze sisteme de transport inteligente, precum:

 • sisteme de management al traficului care să prioritizeze circulația transportului public;
 • sisteme de management al transportului public;
 • sisteme de planificare a călătoriilor;
 • sisteme de informare a călătorilor;
 • sistemele de constatare a abaterilor;
 • sisteme de bilete electronice;
 • sisteme de management al parcărilor;
 • centre de date urbane/regionale de mobilitate în format deschis, neproprietar.

Municipiile reședință de județ au obligația să instituie până la 31 decembrie 2025 benzi dedicate transportului în comun, în baza prevederilor planului de mobilitate urbană durabilă pentru liniile de transport public cu o viteză medie de deplasare mai mică de 15km/h. Prin bandă dedicată se înțelege banda de circulație destinată anumitor moduri de transport, având rolul de a le separa de alte moduri de transport, astfel permițându- le să se deplaseze prin zone aglomerate mai rapid și mai eficient”, se mai arată în proiectul de lege.

Vor fi instituite zone cu emisii scăzute, unde vor putea circula gratuit doar mașini cu norma de poluare Euro 6

În vederea limitării emisiilor provenite din transportul rutier şi a îmbunătăţirii calităţii aerului şi sănătăţii populaţiei se stabilesc zone cu nivel scăzut de emisie, denumite în continuare ZNSE, se arată în proiectul de lege. ZSNE sunt stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale şi sunt aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale.

ZNSE se marchează cu indicatoare de către autorităţile administraţiei publice locale care pot să stabilească regulile și tarifele de acces ale vehiculelor în interiorul acestora. ZNSE pot fi de două tipuri:

 • ZNSE pentru care se stabilesc tarife de acces, caz în care autoritatea adminsitrației publice locale care instituie aceste ZNSE trebuie să implementeze mecanisme care să asigure accesul în mod controlat în interiorul ZNSE, ca de exemplu bariere de acces;
 • ZNSE pentru care nu se stabilesc tarife de acces, ci doar reguli de acces în funcție de acestea, caz în care autoritatea adminsitrației publice locale care instituie aceste zone nu trebuie să implementeze mecanisme care să asigure accesul în mod controlat în interiorul acestor zone, ca de exemplu bariere de acces, dar trebuie să asigure controlul aleatoriu al accesului în aceste zone prin intermediul poliției locale.

Accesul în ZNSE va fi permis dacă cel puțin una dintre următoarele condiții: respectă standardele de emisii ale zonei (mașini Euro 6) și se achită tariful (în caz de există). Accesul pe bază de tarif va fi stabilit în funcție de emisii de către autoritatea locală.

Puteți consulta mai jos proiectul de lege în forma sa integrală

Cum explică Ministerul Dezvoltării necesitatea aprobării unei legi privind mobilitatea urbană

Apartamente de vânzare Iași: oferte actualizate

Descoperă LAPIS Residence - un ansamblu rezidențial de top

Articole din categoria Smart City

To Top