Connect with us

Traseul actualizat al A8 prin jud. Iași: sensuri giratorii suspendate și noduri rutiere de tip trompetă [schițe]

Trafic

Traseul actualizat al A8 prin jud. Iași: sensuri giratorii suspendate și noduri rutiere de tip trompetă [schițe]

Autostrada Iașului (Moțca – Iași – Ungheni), parte din A8, a intrat la finalul anului trecut în procedura de avizare la Agenția pentru Protecția Mediului (APM), poate cel mai important pas înainte de aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Studiul de fezabilitate ar trebui predat în prima parte a acestui an.

APIX.ro a consultat documentația după ce aceasta ne-a fost pusă la dispoziție de APM și vă prezentăm, în premieră, informații actualizate despre unul dintre cele mai importante proiecte ale Iașului. Lungimea autostrăzii Iașului va fi de 93,3 km, iar traseul a fost împărțit în patru tronsoane: Moțca – Tg Frumos (31,5 km), Tg Frumos – Lețcani (28,6 km), Lețcani – Iași (17,7 km) și Iași – Ungheni (15,5 km). Detalii despre fiecare tronson în parte, inclusiv cu schițe, pot fi consultate mai jos.

  • La începutul anului trecut, APIX.ro a fost prima sursă media care a prezentat în detaliu traseul autostrăzii A8 în județul Iași. Prezentul text este o actualizare a informațiilor de acum un an, în condițiile în care, în cele din urmă, traseul a suferit unele modificări – mai ales în ceea ce privește ocolirea mun. Iași pe la nord. Schițele de mai jos sunt finale și nu vor mai fi făcute modificări
Traseul autostrăzii Iașului și localitățile tranzitate (click pe imagine pentru a o mări)

Avantajul împărțirii în patru tronsoane este că și licitația de execuție va avea [probabil] patru loturi, astfel că se va putea lucra simultan la toate sectoarele, odată ce vor fi semnate contractele. Aceasta este și explicația pentru care termenul de execuție prevăzut pentru proiect este de 36 luni.

Suprafața totală a terenului ocupat pentru construirea autostrăzii este de circa 2.800 hectare. Alte aproape 400 hectare vor fi ocupate temporar pe perioada construcției (organizări de șantier).

Tronsonul 1: Moțca (DN2) – Târgu Frumos (DN28B)

Traseul autostrăzii începe din zona Moțca (DN2), iar primul tronson are o lungime de 31,5 km până în Tg Frumos. La doar 400 metri de la km 0, autostrada intersectează DN2, aici fiind proiectat un sens giratoriu suspendat. „Giratoriul denivelat amplasat la km 0+400 asigură legătura directă cu DN2, la Sud de localitatea Moțca, spre Săbăoani, constituind o alternativă de acces prin partea de Vest a municipiului Pașcani”, se arată în documentație.

Sectorul montan al A8 se intersectează cu autostrada Iașului în zona Moțca (click pe imagine pentru o mări)

După intersecția cu DN2, traseul urcă, terenul înconjurător având declivități de până la 36%, fiind astfel aleasă soluția în care linia roșie a autostrăzii urcă cu o declivitate de 5% zona de pădure Costişa Vasiloaia pentru a ajunge la cota cea mai înaltă în zona Dealului Priponului. Pentru această zonă s-a avut în vedere proiectarea unei benzi de circulație suplimentare pe zona de urcare a pantei, aceasta fiind necesară pentru vehicule lente Un alt nod rutier va fi amenajat la nord localitățile Rediu şi Vânători, astfel încât să fie făcută legătura cu DJ282, drum care conectează orașele Iași și Suceava..

Amplasarea nodului rutier DN2-Moțca și zona de traversare a Pădurii Costişa Vasiloaia

Traseul continuă cu traversarea căii ferate (la km 11+500) și, ulterior, cu nod rutier de tip trompetă simplă care va asigura legătura cu drumul județean DJ208, precum în schița următoare:

Traseul merge mai departe către Est şi traversează râul Siret cu un pod având lungimea de 520 m şi se îndreaptă către localitatea Târgu Frumos. Autostrada traversează cu un pasaj peste linia CF 606 Pașcani – Podu Iloaiei, iar, după circa un kilometru, drumul national DN28A supratraverseaza autostrada peste structura cut&cover proiectată pe autostradă. „S-a luat în considerare devierea temporară a DN28A pe perioada execuției structurii şi repunerea acestui drum pe amplasamentul iniţial după finalizarea structurii”, se precizează în documentația depusă la APM.

Tronsonul 2: Târgu Frumos (DN28B) – Lețcani (DN28B)

Traseul continuă cu ocolirea pe la nord a Tg Frumos, iar la intersecția cu DN28B, de unde începe tronsonul 2, a fost proiectat un nod rutier care să facă legătura cu acest oraș.

Amplasarea nodului rutier de legătură cu Tg Frumos

După ce este ocolit orașul Târgu Frumos, autostrada se desfășoară până la Lețcani pe partea stânga a lui DN28, trecând printre localităţile Valea Oilor şi Bălţaţi, ocolind pe la Nord localitatea Sârca. Traversarea văii Bălțați se va face prin intermediul unui viaduct, traversând apoi Movila Hîrtopeanu.

Orașul Podu Iloaiei este ocolit tot pe zona de nord, iar la km 50 va fi realizat un nod rutier de tip trompetă simplă care va face conexiunea autostrăzii cu DN28 la Vest de Podu Iloaiei.

Amplasarea nod rutier Podu Iloaiei
Ocolirea orașului Podu Iloaiei. Nodul rutier care intersectează DN28 va fi în dreptul variantei Sud a centurii acestui oraș, cea care se află tot la nivel de proiectare (un contract distinct – citește detalii), iar legătura va fi prin intermediul

După traversarea zonei Podu Iloaiei, traseul autostrăzii ocolește barajul de acumulare. Înainte de intrarea în Lețcani a fost proiectat un nod rutier care va facilita accesul în partea de vest a Municipiului Iași, realizând conexiunea cu drumul național DN28 şi drumul Uricani – Cicoarei, prin intermediul unui drum de legătură (Lețcani Vest – Uricani).

Nodul rutier din nord-vestul localității Lețcani. Drumul de legătură, la sud de Lețcani, va traversa calea ferată și va merge paralel cu râul Bahlui până la intersecția de la Uricani

„Drumul de legătură Lețcani – DN28 – VO28D (Uricani – Cicoarei, n.r.) va avea câte două benzi de circulație pentru fiecare sens, fluxurile de trafic fiind delimitate printr-un parapete median de tip New Jersey. Conexiunea drumului de legătură cu DN28 se va realiza prin intermediul unui nod de tipul trompetă simplă, iar legătura cu VO28D se face prin intermediul giraţiei existente pe VO28D la km 3+000 (intersecția de la Uricani, n.r.)”, se precizează în documentație.

Tronsonul 3: Lețcani (DN28) – DN24C (Iași)

După nodul rutier cu DN28, traseul continuă către nord de localitatea Lețcani, apoi se îndreaptă către localitatea Bogonos şi Tăuteşti, intersectează drumul județean DJ282 şi mai departe se deplasează către localitățile Rediu şi Vânători.

  • „Alegerea traseului pe această zonă s-a făcut ţinând cont de faptul că la nord de orașul Iași dezvoltarea localităţilor s-a făcut liniar, în lungul drumurilor judeţene şi comunale care fac conexiunea cu Municipiul Iași. Pentru această variantă, proiectantul a ales un traseu astfel încât viitoarea autostradă să nu interfereze cu zone în care s-au dezvoltat construcţii de locuinţe, fiind evitate astfel mai multe demolări de locuinţe. Totodată, s-a preferat ocolirea localităţilor, deoarece traversarea unei zone locuite ar avea un impact negativ asupra calității vieţii prin creşterea nivelului de zgomot şi noxe. Pentru minimizarea impactului pe care l-ar putea avea autostrada asupra ariilor naturale protejate au fost proiectate, în lungul traseului, o serie de viaducte sau structuri cut&cover, acest tip de lucrări vor contribui la reducerea gradului de perturbare a ariilor naturale protejate, fiind asigurate treceri de-o parte şi de alta a autostrăzii, de asemenea fiind prevăzute panouri fonoabsorbate pentru reducerea nivelului de zgomot cauzat de traficul vehiculelor de pe autostradă.” – fragment din memoriul depus la APM.

Un alt nod rutier va fi amenajat la nord localitățile Rediu şi Vânători, astfel încât să fie făcută legătura cu DJ282, drum care conectează orașele Iași și Suceava.

Nodul rutier Iași Nord

La nord de După ce trece pe la Nord de localitățile Rediu şi Vulturi, traseul autostrăzii trece prin Valea Olarilor, Dealul Olarilor, Valea Moimeşti, intersectează DN24C, iar apoi DN24, unde se realizează un alt nod rutier.

Amplasarea nodului rutier DN24-Iași

Tronsonul 4: Iași (DN24) – Pod Ungheni

După nodul rutier cu DN24, traseul autostrăzii se îndreaptă către Ungheni, traversează pârâul Ciric, Pădurea Cilibiu, trece printre localitățile Grădinari şi Cilibiu, iar apoi spre Sud – Est către localitatea Golăieşti, astfel încât la capătul traseului se conectează cu podul peste Prut.

Nodul rutier „de perspectivă” pentru legătura autostrăzii cu Aeroportul și Spitalul Regional de Urgență. Drumul de legătură NU va fi executat în cadrul contractului pentru autostrada Iașului, ci va face obiectul unei lucrări separate
Amplasarea nodului rutier DJ249 – Golăiești

„Legătura cu drumul județean DJ249 poate reprezenta o soluţie de legătură cu Varianta Ocolitoare Iași Est pe relaţia DN24 (Schitu Duca) – Comana – Țuțora – Ungheni. Sectorul 4 al autostrăzii Târgu Neamț – Iași – Ungheni se sfârşeşte la km 93+27, fiind asigurată conexiunea cu podul peste râul Prut”, se mai precizează în documentație.

  • APIX.ro va reveni și cu alte informații relevante legate de autostrada Iașului

Urmărește știrile APIX.ro pe WhatsApp

Articole din categoria Trafic

Hover Image with Link

Trafic

Facebook

Tu știi în ce cartier stai?

Cele mai citite articole din ultima lună:

To Top